Projektering

Opdateret 06.02.17

Dette punkt handler om selve projektet fra hvordan I skriver et referat fra et projekteringsmøde, hvordan man ansøger om byggetilladelse og til at tegne skitserne til projektet.  

Hver overskrift tilhører et dokument, som er vedhæftet nederst på siden. Ved hver overskrift er en kort beskrivelse af, hvad dokumentet drejer sig om. Nogle steder vil der ved hver overskrift være et direkte link til en ekstern hjemmeside.

Journaler

Projektjournal: Journal til registrering af projektets administrative dokumenter.

Bygningsdelsjournal: Journal, der har til formål at opsamle og registrere gældende projekteringsgrundlag.

Projektdagbog: Dagbog, hvori der løbende anføres projektspørgsmål, behov for afklaringer, væsentlige projektoplysninger, aftaler, godkendelser valgte løsninger m.m.

Korrespondance

E-mail: Eksempel på e-mail. Der henvises desuden til bips publikation C206, E-mail standard for byggeprojekter, oktober 2005. Se også bips aftale og kommunikation.

Brevskabelon: Standard skabelon til et brev. 

Fax: Et eksempel på en fax. 

Følgeseddel: Et eksempel på en følgeseddel. 

Notat

Notat: Skabelon til et standard notat. 

Telefonnotat: Et eksempel på et notat efter telefonisk samtale. 

Referater

Dagsorden projekteringsmøde: Eksempel på dagsorden fra projekteringsmøde. 

Projekteringsmødereferat: Eksempel på referat af projekteringsmøde. 

Bygherremødereferat: Eksempel på referat fra af møde med kunde/bygherre. 

Ansøgning om byggetilladelse

Byggeandragende: Eksempel på ansøgning om byggetilladelse iht. BR10, og hvor bygherren er underskriver. 

Budget og overslag

Overslag: Eksempel på overslag på anlægsøkonomi ved byggeopgaver detaljeret afhængig af fase.

Entrepriseoversigt: Fortegnelse over byggearbejder opdelt i entrepriser. 

Dokument- og tegningsfortegnelse

Dokument- og tegningsfordelingsliste: Skema med dokument- og tegningsfordelingsliste for arkitekt- og landskabsarkitektarbejder.

Arkitektskitser, fordelingsliste: Skema med oversigt over arkitektskitser. 

Tegningsidentifikation

Tegningshoved 1: Tegningshoved eksempel 1. 

Tegningshoved 2: Tegningshoved eksempel 2. 

Tegningshoved, arbejdsskitse: Tegningshoved arbejdsskitse. 

Tegningshæfte, detailtegninger: Tegningshoved til tegningshæfte for flere detailtegninger.

Udbudstidsplan: Tidsmæssige forudsætninger for entreprenørens tilbudsgivning. Til udformning af en udbudstidsplan kan der hentes inspiration til VærdiBygs hjemmeside her

Tilbudsliste: Tilbudsspecifikation ved udbud af byggeopgave.

Projektjournal
Bygningsdelsjournal
Projektdagbog
E-mail
Brevskabelon
Fax
Følgeseddel
Notat
Telefonnotat
Dagsorden, projekteringsmøde
Projekteringsmødereferat
Bygherremødereferat
Byggeandragende
Overslag
Entrepriseoversigt
Dokument- og tegningsfordelingsliste
Arkitektskitser, fordelingsliste
Tegningshoved 1
Tegningshoved 2
Tegningshoved, arbejdsskitse
Tegningshæfte, detailtegninger
Udbudstidsplan
Tilbudsliste