Praktikanter fra ikke-EU-lande

Opdateret 19.07.19

Studerende fra lande udenfor EU har mulighed for at få opholds- og arbejdstilladelse for at arbejde i Danmark som praktikant i en kortere periode som led i deres uddannelse.

Danske Arkitektvirksomheder og FAOD har lavet en fælles praktikaftale for studerende udenfor EU. Praktikaftalen for udenlandske studerende fungerer som grundlag for udlændingeservices behandling af opholds- og arbejdstilladelser for praktikanterne på arkitektvirksomhederne.

Aftalen betyder blandt andet, at: 

  • Opholdstilladelse til praktikophold gives kun til udenlandske arkitekter, som er under uddannelse i hjemlandet. Færdiguddannede arkitekter kan ikke få opholdstilladelse til praktikophold.
  • Hvis praktikanten ansættes i lønnet praktik, skal han/hun som minimum have en løn, der svarer til SU-taksten på ansættelsestidspunktet, som i 2010-niveau er 5.384 kr. pr. måned.
  • Hvis praktikanten ansættes i ulønnet praktik, skal han/hun dokumentere at råde over midler svarende til SU-taksten på ansættelsestidspunktet, som i 2010-niveau er 5.384 kr. pr. måned. Dokumentation kan fx være udskrift fra bankkonto i ansøgers eget fulde navn, bankerklæring i eget fulde navn eller dokumentation for stipendiemidler.
  • Der kræves ikke særskilt praktikpladsgodkendelse for arkitektvirksomheder, men virksomheden skal i standardkontrakten oplyse antallet af uddannede arkitekter i virksomheden samt oplyse antallet af eventuelle andre praktikanter og studerende i virksomheden.
  • Praktikanter kan få opholds- og arbejdstilladelse for op til 18 måneder, men ikke for længere tid end kontraktperioden. Tilladelsen kan normalt ikke forlænges ud over 18 måneder. Dog kan den forlænges til 24 måneder, hvis der i kontraktperioden er indlagt et relevant fuldtidsskoleophold på minimum 6 og maksimalt 8 måneder.
  • En udlænding, der søger om forlængelse af sin opholds- og arbejdstilladelse hos den samme arbejdsgiver, og som er ansat under samme vilkår som hidtil, må gerne fortsætte sit arbejde, mens Udlændingeservice behandler ansøgningen om forlængelse.
  • I de tilfælde, hvor en praktikant skifter arbejdsgiver, må ansøgeren ikke påbegynde sit arbejde som praktikant uden først at have en opholds- og arbejdstilladelse.

For yderligere information om opholdstilladelser henviser vi til nyidanmark.dk her

Praktikanter fra ikke EU-lande