Opgaveafslutning

Opdateret 06.02.17

Dette punkt handler om, hvordan du skal arkiverer dokumenterne til dine opgaver og hvilke dokumenter, der skal med. 

Hver overskrift tilhører et dokument, som er vedhæftet nederst på siden. Ved hver overskrift er en kort beskrivelse af, hvad dokumentet drejer sig om. Nogle steder vil der ved hver overskrift være et direkte link til en ekstern hjemmeside.

Arkiveringsnøgle: Fortegnelse over dokumenttyper med regelsæt for arkivering af projektdokumentation. Som arkiv- og dokumentstruktur kan bips publikation C204 bruges. Du finder den på bips hjemmeside her.

 

 

 

Arkiveringsnøgle