Nyt overenskomstbevis

Opdateret 21.04.17 |
Af:
Karen Sejr

I forlængelse af at overenskomstaftalerne er blevet vedtaget af lønmodtagerne er der udarbejdet nyt ansættelsesbevis til brug for ansættelse af medarbejdere i arkitektbranchen.

Vi har opdateret ansættelsesbeviset for overenskomstansatte i arkitektbranchen. Du finder det på siderne under HR & Personale.

Nyt ansættelsesbevis

Ansættelsesbevis på engelsk følger hurtigst muligt.