Nye medlemsaftaler om erhvervs- og privatforsikringer

Opdateret 06.02.17 |
Af:
Karen Sejr

Med indgåelsen af flere nye forsikringsaftaler tilbyder Danske Arkitektvirksomheder sammen med Marsh nu et komplet program af medlemsforsikringer. Der vil for mange være mulighed for besparelser og bedre dækninger allerede i 2017 ved hurtig opsigelse af nuværende forsikringer.

Efter et udbud blandt flere ind- og udenlandske selskaber har vi indgået aftale med Codan om en særdeles attraktiv erhvervsforsikring for vores medlemsvirksomheder.

Den nye forsikring løser ved siden af den eksisterende ansvarsforsikring de fleste virksomheders øvrige behov på én police og med én samlet dækningssum på 5 mio. kr.  Andre selskabers dækninger er ofte kun på nogle få hundrede tusinde kroner, og der skal tages stilling til mange områder  - og glemmes de, er områderne ikke dækket.

Dækning efter All Risk princippet

Forsikringen i Codan dækker i modsætning til de fleste andre erhvervsforsikringer efter All Risk princippet. 

Det betyder, at man ikke behøver at tage stilling til en masse tillægsdækningsmuligheder – det hele er med.  Ud over de traditionelle dækninger for tyveri, brand og vandskade på løsøre (svarer til indbo på privatforsikringer) er også arbejdsskade, driftstab, IT-udstyr og netbankindbrud dækket.

Adgang til ubegrænset onlinebackup

For en arkitektvirksomhed er det digitale projektmateriale oftest det mest værdifulde. Derfor indeholder forsikringen også adgang til ubegrænset onlinebackup med fuld versionsstyring. Backup sker via en app fra alle tilknyttede enheder, dvs. både computere, tablets og mobiltelefoner, og sikrer dermed at tabte data altid kan gendannes.
Præmien starter ved 3.329 kr. for en enkeltmandsvirksomhed og beregnes efter det præcise antal beskæftigede. For en virksomhed med 10 beskæftigede udgør præmien 23.088 kr. og med 20 beskæftigede 45.043. Større virksomheder vil kunne få skræddersyede løsninger der dækker virksomhedens særlige forhold.

Bemærk at...

Mange eksisterende erhvervsforsikringer fornyes pr. 1. januar og skal opsiges med en måneds varsel. Hvis du vil have fordelene ved de nye medlemsforsikringer med fra start skal du formentlig opsige inden 1. december.

Ud over selve erhvervsforsikringen kan virksomheden også få dækket det øvrige forsikringsbehov i Codan til medlemspriser. Firmabiler kan forsikres til priser fra 5.196 kr. og rejseforsikringer koster fra 1.600 kr. På øvrige erhvervsforsikringer giver Codan 20 % medlemsrabat. 

Privatforsikringer i Codan tilbydes til både indehavere og medarbejdere med op til  15 % samlerabat og yderligere 10 % medlemsrabat.

Alle ovennævnte forsikringer indtegnes via Marsh. Ring til 4595 4677 eller skriv til danskeark@marsh.com.

Læs mere dækning og præmier på privat- og erhvervsforsikringer