NOVA5 arkitekter as søger bygningskonstruktør/arkitekt

Opdateret 29.07.20

Du vil indgå som en del af et projekteringsteam, der består ligeligt af arkitekter og konstruktører?

NOVA5 arbejder indenfor områderne bolig, uddannelse og idræt. Vores tilgang til projekterne og arkitektur udspringer af en social dagsorden kombineret med solidt håndværk, hvor form, funktion, værdi, teknologi og miljø går hånd i hånd. Mange af vores projekter ligger i spændings feltet imellem renovering og nybygning med et stort fokus på bæredygtighed og det sociale miljø.

SAMARBEJDET

Vi er en mellemstor tegnestue, hvor projekterne planlægges og løses i et teambaseret samarbejde. Vi har udviklet egne projekteringsværktøj, der understøtter det teambaserede samarbejde. Vi ser intern erfarings udveksling og evaluering som væsentlige elementer for et godt samarbejde og gode faglige resultater.

PROFIL

Vi ser gerne at din profil ligger inden for følgende punkter, men er åben overfor afvigelser:

  • 5-10 års projekteringserfaring
  • Gerne indsigt eller erfaring med boligbyggeri
  • Lyst og erfaring med projekter indenfor den eksisterende bygnings masse
  • Lyst og vilje til et fagligt og socialt tæt samarbejde
  • Digitale kompetencer indenfor Revit, Navisworks, og digitale tilsyns platforme
  • Erfaring med udarbejdelse af beskrivelser og udbudsmateriale.

ARBEJDSOPGAVER

Du vil indgå som en del af et projekteringsteam, der består ligeligt af arkitekter og konstruktører?

Vi lægger vægt på at teamet i fællesskab løser projekter fra start til slut. Vi står for opstart af en række større projekter som starter umiddelbart efter sommer, hurtig tiltrædelse vil således være værdsat.

FAGLIGT OG SOCIALT TEAMWORK

Vi tilbyder et udfordrende job i en velfunderet tegnestue med høje arkitektoniske og faglige mål. Vi lægger vægt på et uformelt og tillidsfuldt miljø, hvor alles meninger og holdninger vægtes højt. Vi værdsætter engagement og ansvarlighed for eget og andres arbejde, og tilstræber et miljø, hvor erfaring og ungdommelighed supplerer hinanden.

Vores politik for efteruddannelse giver stor mulighed for og understøtter faglig dygtiggørelse og udvikling. Der vil således være stor mulighed for at vokse med opgaverne.

Vi tilbyder en velordnet løn og pension, afstemt efter kvalifikationer.

ER NOVA5 NOGET FOR DIG?

Send din ansøgning og evt. portfolio til e-mail: hvh@nova5.dk att. Hanne Vinkel Hansen, mærket Bygningskonstruktør/ arkitekt” - vi holder løbende jobsamtaler.

Ansøgningsfrist: 11.08.2020