MUS

Medarbejderudviklingssamtalen eller MUS er en planlagt samtale mellem en medarbejder og leder. Den foregår årligt og skal bruges til at arbejde målrettet med at udvikle medarbejderens kompetencer. Her har vi samlet vejledninger og skemaer der henvender sig dels til dig som arbejdsgiver og dels til din medarbejder.

Vi anbefaler, at du udskriver MUS-vejledningen, samtaleskemaet og konklusionsskemaet, inden du begynder at forberede og gennemføre MUS.

  1. Vejledningerne indeholder gode råd til, hvordan du forbereder, gennemfører og følger op på samtalerne
  2. Samtaleskemaet skal du både bruge til at forberede dig på MUS og benytte som disposition for samtalen
  3. Endelig kan det være en god ide at gå konklusionsskemaet igennem inden samtalen

For dig som leder

Formålet med en medarbejderudviklingssamtale er, at du som leder får en udviklende dialog med medarbejderen.

  • For en leder i en afdeling eller af en virksomhed er MUS en mulighed for, at du blandt andet kan få tilbagemelding på din lederadfærd, og du får lejlighed til at arbejde strategisk med medarbejdernes udvikling og få afstemt medarbejderens kompetencer med virksomhedens opgaver og mål
  • Vejledningen indeholder en introduktion til de fire faser, som MUS kan opdeles i. Her finder du bl.a. gode råd til, hvilke strategiske overvejelser du som en del af ledelsen bør gøre dig, inden du tager hul på årets medarbejderudviklingssamtaler
  • Som leder skal du bruge "Lederens MUS-vejledning og samtaleskema"

For dig som medarbejder

En medarbejderudviklingssamtale skal du bruge til at få en udviklende dialog med din leder.

  • Det er en samtale, hvor I kan gå i dybden med en række forhold omkring arbejdet, og hvor du kan sætte ord på dine ønsker og drømme for fremtidens arbejdsopgaver samt din udvikling
  • For medarbejderen er MUS en mulighed for, at du blandt andet at få indflydelse på din arbejdssituation og en mulighed for at få sparring og indflydelse på, hvor du skal bevæge sig hen. I nedenstående vejledning finder du blandt andet gode råd til, hvordan du forbereder, gennemfører og følger op på MUS
  • Som medarbejder skal du bruge "Medarbejderens MUS-vejledning og samtaleskema"
Lederens MUS-vejledning og samtaleskema
Medarbejderens MUS-vejledning og samtaleskema
Fælles konklusionsskema