Lønpolitik

Opdateret 04.05.21

I følge lønsystemet i overenskomsterne skal virksomheder, som er medlem af Danske Arkitektvirksomheder, udarbejde en lønpolitik som understøtter de værdier, mål og strategier virksomheden har. Her finder du en vejledning samt en skabelon til udarbejdelse af lønpolitik.

Lønpolitikken skal blandt andet indeholde tilstrækkelig information om, hvordan lønstigninger opnås generelt, rammerne for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) og samtidig fastlægge sammenhængen mellem løn og kompetenceudvikling, og forklare hvordan og hvornår kompetencer og funktioner honoreres.

Der er lavet en vejledning sammen med de faglige forbund FAOD, JA, KF og TL, hvor du kan læse mere om lønpolitikkens indhold, regler om anvendelse. Herudover kan du herunder også finde en skabelon, som kan bruges til at udfylde de enkelte punkter i en lønpolitik.

Vejledning til lønpolitik
Loenpolitik_skabelon