Kvalitetsplanlægning

Opdateret 20.12.18

I finder vejledninger til, hvordan I planlægger et projektsforløb med fx tidsplan og hvornår der skal træffes beslutninger.

Hver overskrift tilhører et dokument, som er vedhæftet nederst på siden. Ved hver overskrift er en kort beskrivelse af, hvad dokumentet drejer sig om. Nogle steder vil der ved hver overskrift være et direkte link til en ekstern hjemmeside. 

Kvalitetsplan: Eksempel på rådgiverens samlede planlagte kvalitetsrelaterede aktiviteter i et projekt efter at kundens eventuelle krav til kvalitetsledelse samt specifikke projektdata er indarbejdet.

Projekteringstidsplan: Tidsplanlægning af aktiviteter ved gennemførelsen af projektet, herunder KS-indsats.

Processtyringsdiagram: Diagram med planlægning af KS-indsats i faseforløb.

Projekt- og procesanalyse: Skema til analyse af projektgrundlag, data m.m.

Interessentanalyse: Skema til analyse og registrering af de deltagendes parters interesser, succeskriterier m.m.

Beslutningsliste, bygherre: Oversigt over de væsentlige emner, hvor og hvornår bygherren skal træffe beslutninger samt registrering af disse.

Kvalitetsplan
Projekteringstidsplan
Processtyringsdiagtam
Projekt- og procesanalyse
Interessentanalyse
Beslutningsliste, bygherre