KS

Opdateret 06.02.17

Her finder du skabeloner til, hvordan I som rådgivende virksomhed laver risikovurdering i forhold til projektet eller en udbudskontrolplan som skal indeholde de kontrolpunkter, der kræves dokumenteret.

Hver overskrift tilhører et dokument, som er vedhæftet nederst på siden. Ved hver overskrift er en kort beskrivelse af, hvad dokumentet drejer sig om. Nogle steder vil der ved hver overskrift være et direkte link til en ekstern hjemmeside.

Vejledning i projektgranskning: Tjekliste baseret på projektets gransknings- og risikoområder. Der kan hentes inspiration i nedenstående, dog bemærkes, at Vejledning i projektgranskning er fra 1996 og ikke revideret siden. Denne er dog stadig relevant. 

Risikovurdering: Skema med angivelse af risikoområder samt vurdering af risici.

Granskningsprotokol: Skema med resultater efter gennemført projektgranskning inkl. projektgruppens opfølgning.

Projektkontrol: Skema med resultater efter gennemført projektkontrol inkl. projektgruppens opfølgning.

Projektgranskningsmøde: Referat af møde mellem projektets rådgivere med formålet at granske tværfaglige emner i projektet.

Risikobehæftede forhold: Erklæring - rettet mod kunden - om evt. risikobehæftede forhold i projektet.

Læs mere på byggeskadefondens hjemmeside.

Notat: Risikobehæftede forhold: Eksempel med uddybning med begrundelse og mulige tiltag.

Udbudskontrolplan: En udbudskontrolplan skal indeholde alle de kontrolpunkter, der kræves dokumenteret. Det bør kun være forhold, som den projekterende vurderer er særlig risikofyldte for den konkrete sag, og som det derfor er vigtigt at gøre entreprenøren specielt opmærksom på. Som skabelon for udarbejdelse af udbudskontrolplaner kan bips beskrivelsesværktøj B1.000 anvendes idet udbudskontrolplanerne er en del af arbejdsbeskrivelserne

Læs mere her på bips hjemmeside

 

Vejledning i projektgranskning
Risikovurdering
Granskningsprotokol
Projektkontrol
Projektgranskningsmøde
Notat: Risikobehæftede forhold