Illustration

København: LCA-beregning for arkitektvirksomheder

Dato 20.06.22 |
Af:
Karen Sejr

Klimakrav bliver et væsentligt parameter for, hvordan vi designer vores byer og byggerier. Danske Arkitektvirksomheder ønsker at styrke arkitektvirksomheders kompetencer ift. at løfte grøn omstilling. Derfor udbyder vi nu – helt eksklusivt – LCA-kurser til en favorabel pris, målrettet vores medlemmer. Kurserne udbydes i Aarhus og i København.

Fra 2023 byder BR18 på krav til livscyklusvurderinger (LCA) af alt nybyggeri. Byggerier over 1.000 kvm. skal holde sig under 12 kg. CO2 eq./kvm. LCA-dokumentation skal indgå som forudsætning for ibrugtagningstilladelsen.

Arbejdet med klimakrav vil dog have betydning for, hvordan byggeriet planlægges, programmeres og projekteres. Kompetencer til at udføre LCA-analyser vil blive et strategiske design-redskab til at tage beslutninger om materiale- og konstruktionsvalg gennem byggeriets processer.

Danske Arkitektvirksomheder tilbyder helt eksklusivt skræddersyet LCA kurser til vores medlemmer. Kurset vil klæde dig på til at arbejde med LCA og klimavurderinger fra første streg til aflevering af byggeprojekt. Omdrejningspunktet er at arbejde med planetære grænser som parameter for designvalg.

Sigtet er at give forståelse for, hvilke rammebetingelser og krav grøn omstilling og CO2-beregninger skaber for byggeriet. Samtidig lægger kurset vægt på anvendelse af variationer og scenarier, samt på prissætning af ydelsen.

Udbytte

Du får:

 • Grundlæggende kendskab til materialers og produkters miljøvaredeklarationer (EPD´er) – hvad de er, hvor de kan findes, og hvordan de skal bruges.
 • Indsigt og praktisk erfaring med programmet LCA-byg.
 • Kompetence til at honorere BR18´s kommende lovkrav til LCA-beregning. 
 • Gennemgang af forskellige byggeprojekters livscyklusvurderinger.
 • Viden om, hvordan byggeriets CO2-regnskab har betydning for designvalg.  
 • Forståelse for hvordan LCA-beregninger kan anvendes strategisk, som beslutningsredskab gennem byggeriets faser.
 • Øvelse i at argumentere for og dokumentere bæredygtige designløsninger.

Kursusprogram

Kurset er fordelt over henholdsvist en hel dag, mandag den 20. juni samt et opfølgende 1/2 dags webinar mandag den 27. juni. 

Kursusdag (hel dag):

 • Introduktion til klimakrav
 • Introduktion til EPD´er
 • Introduktion til LCA-byg
 • Øvelser med cases (modeller i LCA-byg, variationer, hot-spot-analyser)

Webinar (formiddag):

 • Opfølgning på case
 • Gennemgang af dos and don´ts
 • Q&A

Målgruppe

Kurset henvender sig eksklusivt til medlemmer af Danske Arkitektvirksomheder og deres ansatte. Kurset er vinklet ift. SMV´er, men kan også være relevant for større virksomheder. Der forudsættes ikke kendskab til klimaberegninger for deltagelse.

Undervisere

Nicolai Mai Jørgensen og Julie Hansted Andersen. Begge fra Arkitema
To undervisere - bæredygtighedskonsulenter fra Arkitema

Kurser i både København og Aarhus

Bemærk at vi afholder et tilsvarende kursus i Aarhus mandag den 23. maj.

Læs mere om LCA-kursus i Aarhus

Kurserne i både København og Aarhus vil desuden blive gentaget efter sommerferien, så får du ikke plads eller passer datoerne ikke, så kommer der endnu en mulighed.

Vil du vide mere?

Kontakt Kirstine Brøgger Jensen på kbj@danskeark.dk, hvis du ønsker at vide mere om kursusindhold.