Kapitel 3: Instruktioner

Opdateret 20.12.18

Dette kapitel i Kvalitetsledelseshåndbogen indeholder dokumenter, skabeloner og vejledninger til en lang række områder som projektstart, projektering og byggeledelse. 

Skabelonerne og vejledningerne bygger på et fiktivt firma, der hedder "Arkitektfirmaet KS". Dette er gjort for bedre at kunne lave realistiske eksempler for andre arkitektvirksomheder.

Sådan finder du dokumenterne

Du finder kapitlet i sin helhed nedenfor under "Kapitel 3: Instruktioner". Kapitlet er delt op i en række underpunkter, som følger menuen til højre på denne side. 

  • Du kan tilgå de forskellige dokumenter i kapitlet ved at hente "Kapitel 3: Instruktioner" og finde de relevante underpunkter og derefter klikke på linksene i selve dokumentet.  
  • Du kan også gå direkte til det ønskede underpunkt via menuen til højre, og finde de relevante dokumenter og links.

Ønsker du fx at finde dokumenter, der handler om projektering klikker du på "projektering" i menuen til højre. Der vil på denne side være en lang række dokumenter, som alle har en kort beskrivelse. 

Vær opmærksom på, at alle dokumenterne i "Kapitel 3" er lukkede for ikke-medlemmer. Det betyder, at du skal være logget ind for at kunne åbne dokumenterne. 

Funktionsbeskrivelser

I "Kapitel 3: Instruktioner", som du henter nedenfor finder du en række funktionsbeskrivelser. Disse funktionsbeskrivelser dækker over alle de funktioner, som udøves af Arkitektfirmaet KS. Der er beskrevet funktionens hovedområde, indplacering i organisationen, ansvar, beføjelser og krav til kompetencer.

 

 

Kapitel 3: Instruktioner