Kapitel 1: Overordnet beskrivelse

Opdateret 20.12.18

Håndbogens Kapitel 1 er den overordnede beskrivelse af kvalitetsledelsessystemet, ledelsens ansvar i forbindelse med kvalitetsledelsessystemet og styring af ressourcer. 

Her finder du en generel beskrivelse af kvalitetledelsessystemet, som blandt andet indeholder informationer om anvendelse, ledelsensansvar herunder et eksempel på kvalitetspolitik og planlægning af kvalitetsmål.

Bilag 1

Der er udarbejdet en krydsreference mellem DS/EN ISO 9001:2008 kravpunkter og håndbogens afsnit som Bilag 1. Det er via dette bilag muligt at finde sammenhæng mellem kravgrundlaget i standarden og håndbogens enkelte afsnit.

Bilag 2

Der er ligeledes udarbejdet en fortegnelse over anvendte termer, hvor en specifik definition kan være nødvendig for at sikre en entydig forståelse af paradigmets indhold. Se Bilag 2. Termerne er primært relateret til DS/EN ISO 9001:2008, men branchens begrebsverden er medtaget i den udstrækning det afdækker uklarheder kendt fra dagligdagen.

Du kan finde Håndbogens "Kapitel 1 Overordnet beskrivelse" samt Bilag 1 og Bilag 2 herunder. 

Bilag 1: Krydsreference
Bilag 2: Termer og definitioner
Kapitel 1: Overordnet beskrivelse