Indenfor overenskomst

Størstedelen af medarbejderne hos medlemsvirksomhederne hos Danske Arkitektvirksomheder er omfattet af en af overenskomsterne indgået med Forbundet Arkitekter og Designere (FAOD), Jordbrugsakademikerne (JA), Konstruktørforeningen (KF) og Teknisk Landsforbund (TL). 

Det drejer sig fx om arkitekter, landskabsarkitekter, bygningskonstruktører og tekniske designere.

Overenskomsterne regulerer de fleste vilkår, som gælder i ansættelsesforholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Det gælder for eksempel regler om løn, pension, efteruddannelse og anciennitet.

Medlemmer af Danske Arkitektvirksomheder er forpligtet til at følge overenskomsterne.