Indenfor overenskomst

Størstedelen af medarbejderne hos medlemmerne af Danske Arkitektvirksomheder er omfattet af en af overenskomsterne indgået med Forbundet Arkitekter og Designere (FAOD), Jordbrugsakademikerne (JA), Konstruktørforeningen (KF) og Teknisk Landsforbund (TL). Det drejer sig fx om arkitekter, landskabsarkitekter, bygningskonstruktører og tekniske designere.

Overenskomster for de tre fagforbund

Overenskomsterne regulerer de fleste vilkår, som gælder i ansættelsesforholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Det gælder for eksempel regler om løn, pension, efteruddannelse og anciennitet.

Medlemmer af Danske Arkitektvirksomheder er forpligtet til at følge overenskomsterne.

Ud over de tre overenskomster kan du her finde vejledning til følgende områder:

Lønpolitik

Overenskomsterne kræver at virksomheder, som er medlem af Danske Arkitektvirksomheder, skal udarbejde en lønpolitik.

Lønpolitikken skal blandt andet indeholde tilstrækkelig information om, 

  • hvordan lønstigninger opnås generelt, 
  • hvordan rammerne for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) kan være og 
  • hvordan sammenhængen mellem løn og kompetenceudvikling er.

Vi har, sammen med de faglige forbund, udarbejdet en vejledning, hvori du kan læse mere om lønpolitikkens indhold og regler for anvendelse. Vejledningen kan du hente i linket under området: Lønpolitik.

Ansættelsesbevis

Alle væsentlige vilkår for ansættelsen skal beskrives i en ansættelseskontrakt mellem arbejdstager og arbejdsgiver. Kontrakten skal være udarbejdet, godkendt og underskrevet senest en måned efter, at ansættelsesforholdet er påbegyndt.

Vi har udarbejde;

  • en beskrivelse af overenskomstens regler samt
  • en skabelon til ansættelse af medarbejdere, der er omfattet af overenskomsterne. 

Begge kan læses under området: Ansættelsesbevis.

God råd om lønforhandling

Vi har også udarbejdet en vejledning til lønforhandling som kan bruges af både medarbejdere og ledere. Vejledningen er udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder og fagforbundene i fællesskab.

Vejledningen indeholder gode råd om bl.a.:

  • Forberedelse
  • Tidsforbrug
  • Selve forhandlingen
  • Flere gode råd.

Vejledningen kan læses under området: Gode råd om lønforhandling.