Håndbog i kvalitetsledelsessystem

Kvalitetsledelsessystemet er et redskab, som har til formål at sikre den enkelte virksomhed et konsekvent højt kvalitetsniveau, når opgaver skal løses. Systemet består af en række styringsdokumenter og skabeloner. 

Kvalitetsledelsessystemet kan bruges til at organisere og strukturere rådgivende aktiviteter på en ensartet måde i alle faser, og til at sikre, at projekter udføres og dokumenteres på samme måde i hele virksomheden. Systemet er en hjælp til at kontrollere, at arbejdet er udført med den korrekte faglighed og i overensstemmelse med den aftale, der er indgået mellem din virksomhed og bygherren. 

Konsekvent kvalitetsstyring og dokumentation giver bygherren tryghed og din forretning sikkerhed i tilfælde af ændringer, der påvirker et igangværende projekt. 

Du kan bruge systemet, hvad enten du har en nystartet virksomhed eller har flere års erfaring. 

Vi anbefaler, at du tager håndbogen i brug – enten ved at bruge eksemplerne og skabelonerne til at udarbejde egne dokumenter eller, at du bruger dem som en generel tjekliste. 

Kvalitetsledelseshåndbogen - kapitel 3

Kvalitetsledelseshåndbogen - kapitel 3, der indeholder alle eksempler og skabeloner, er bygget op omkring et fiktivt arkitektfirma ved navn Arkitektfirmaet KS. De enkelte dokumenter, der hører til kapitel 3, bruger samme fiktive navn. Du udskifter blot navn og logo med dit eget og tilføjer øvrige relevante informationer, der mangler, så det passer til det projekt, I er i gang med. 

Håndbog i kvalitetsledelsessystem er udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder.

Grundlaget for kvalitetsledelsessystemet er DS/EN ISO 9001:2008 norm for kvalitetsledelsessystem.

Vi opdaterer løbende i forhold til nyeste ISO standarder.