E+N Arkitektur søger bygningskonstruktør til projektering

Opdateret 20.04.22

Er du en erfaren bygningskonstruktør, som har bred projekteringserfaring og kan varetage byggeledelse og projektstyring indenfor både nybyggeri samt ombygnings- og renoveringsopgaver? Så er det dig vi søger til vores tegnestue i Aarhus.

DINE KVALIFIKATIONER

Det er en afgørende forudsætning, at du har solid erfaring med projekt- og byggeledelse på varierede opgavetyper med høj kompleksitet. Det vil være en fordel hvis du har erfaring med historiske bygninger og kan varetage opgavetyper i spændet mellem istandsættelse og mere gennemgribende transformationsprojekter.  

Vi forventer, at du er fagligt dygtig og kan løse detaljer på et højt æstetisk niveau. At du har indsigt og interesse for klassisk byggeteknik. At du er ambitiøs på dit fags vegne og kan varetage projektering, tilsyn, byggeledelse og økonomistyring. Herunder at du kan udføre projektgranskning og kvalitetssikring, udarbejde tidsplaner og styre disse og stå for udbud og kontrahering.  

Derudover har du erfaring med myndighedskontakt, arbejdsmiljøkoordinering særligt i udførelsesfasen samt aflevering og 1 og 5-års eftersyn. Du har et indgående kendskab til byggeriets aftalevilkår, og din viden er ajour i henhold til AB18, ABR18 og ydelsesbeskrivelsen YBL18 m.fl. Ligeledes har du godt kendskab til BR18 og øvrigt teknisk fælleseje.

Som projekt- og byggeleder varetager du selvstændigt samarbejdet og koordineringen med dine kollegaer i byggesagen samt med bygherre, brugere, eksterne rådgivere, entreprenører og øvrige interessenter.

Du har gode IT-færdigheder og er en erfaren bruger af MS Office og MS Project, samt er på højt niveau i anvendelse af digitale værktøjer som AutoCad, Revit samt BIM-projektering generelt.

Som kollega er du holdspiller og bidrager til at projektteamet samt tegnestuen som helhed får succes. Du har et godt overblik og trives i at håndtere flere projekter og forskellige typer opgaver samtidigt. Du trives med afveksling i hverdagen, hvor du i nogle perioder har flest opgaver på byggepladserne og i andre perioder overvejende deltager i projekteringen på tegnestuen.

Du arbejder struktureret og engageret, er grundig, handlingsorienteret og tager ansvar. Du yder god service overfor vores bygherrer, er proaktiv og opfølgende, har gode kommunikationsevner og er velformuleret i både skrift og tale. Derudover har du gennemslagskraft og formår at gøre både vores bygherrer og samarbejdspartnere trygge ved dit samarbejde.

Det er en forudsætning af du har kørekort og dermed kan komme rundt til vores projekter i hele landet.

E+N TILBYDER

Vi tilbyder en spændende stilling på en ambitiøs men uhøjtidelig tegnestue. Vi arbejder i skiftende teams af fagligt engagerede kollegaer, hvor der er mulighed for at opnå stor indflydelse på egne arbejdsopgaver og gode muligheder for faglig udvikling. Vi prioriterer et godt og kreativt arbejdsmiljø præget af arbejdsglæde, vidensdeling og fællesskab – og har en flad struktur med en uformel omgangstone.

Vores samarbejde på tegnestuen bygger på en række sunde værdier som sætter holdånden i centrum. Vi har fokus på hinandens styrker og forståelse for hinandens svagheder og vi tror, at et fantastisk hold kan skabe bedre resultater end den enkelte. Vores tilgang til samarbejdet har gennem årene skabt en sammentømret flok af lange bekendtskaber med både høj faglighed og socialt fællesskab.

I dag ejes og ledes E+N Arkitektur af arkitekterne Jesper Back, Thomas Friis, Lise Breum Knakkergaard, Torben Kjær, Jostein Burmann og Finn Larsen. Tegnestuen løser en bred vifte af projekter og opgavetyper med meget varieret karakter og kompleksitet. Vi arbejder både med kulturarv og nybyggeri. Vi bygger videre på mere end et halvt århundredes erfaring med at revitalisere kulturarv og istandsætte kirker samt fredede og bevaringsværdige bygninger og bygningsmiljøer. Dertil har tegnestuen en stor passion for at skabe nybyggeri i høj kvalitet, som ofte placerer sig i karakterfulde og historiske sammenhænge. Ved tværfagligt samarbejde påvirker vi hinanden på tværs af fagområderne. Vi bringer vores erfaring fra de historiske bygninger i spil ift. nybyggeri og tager samtidig ny viden fra nybyggeriet med ind i kulturarvsprojekterne. Vi rendyrker byggeteknikken ned i detaljen og arbejder med materialer og konstruktioner i sammenspil med helheden. Endelig arbejder tegnestuen bevidst med bæredygtige løsninger på tværs af bygningsarv og nybyggeri og udvikler hele tiden vores kendskab til byggeteknik og materialer.

Er du interesseret i at blive en del af E+N Arkitektur bedes du sende din motiverede ansøgning og CV i en mail mærket ”Byggeleder” i emnefeltet til e-mail: job@eplusn.dk.

Vi afholder samtaler løbende og tiltrædelse sker efter nærmere aftale.

Har du spørgsmål vedrørende stillingen, er du velkommen til at kontakte partner Jostein Burmann på e-mail: jb@eplusn.dk / telefon: 29 25 79 21 eller partner og HR-ansvarlige Lise Breum Knakkergaard på e-mail:  libk@eplusn.dk / telefon: 51 54 33 81.

Ansøgningsfrist: 30.06.2022