Efteruddannelse

Opdateret 19.07.19

Der gælder særlige regler for brug af efteruddannelsesmidler. Det gælder blandt andet til hvad og hvordan de skal bruges. Du kan finde flere oplysninger om regler og vejledninger til, hvordan du sender dine medarbejdere på efteruddannelser. 

Ifølge DI's overenskomster med arkitektbranchen skal arbejdsgiveren hver måned afsætte midler til efteruddannelse af den enkelte medarbejder. 

Efteruddannelsesaktiviteter skal have et indhold, som har sammenhæng med virksomhedens aktuelle og potentielle arbejdsområder, og efteruddannelsesaktiviteten skal kunne betragtes som ajourføring af den ansattes faglige kvalifikationer.

Formålet med efteruddannelsesordningen er at sikre den ansattes og virksomhedens faglige udvikling. Det er derfor vigtigt, at begge parter benytter efteruddannelsesmidlerne, både af hensyn til virksomhedens faglige niveau og konkurrenceevne samt den enkelte medarbejders faglige udvikling og markedsværdi. Efteruddannelsesmidlerne kan derfor ikke anvendes til indkøb af udstyr, som eksempelvis kamera, bærbar computer eller abonnementer på tidsskrifter.

En medarbejder kan optjene midler til efteruddannelse ved alle former for ansættelse heriblandt også vikariater og korttidsansættelser.

Regler i DIs overenskomster for arkitektbranchen

Udgangspunktet for en hensigtsmæssig forvaltning af efteruddannelsesordningen er et samarbejde på den enkelte virksomhed, da det er i begge parters interesse at ordningen fungerer bedst muligt. Efteruddannelsesaktiviteter skal have et indhold, som har sammenhæng med virksomhedens aktuelle og potentielle arbejdsområder.

Dernæst er det et krav, at efteruddannelsesaktiviteten skal kunne betragtes som ajourføring af de ansattes faglige kvalifikationer. Dette betyder, at aktiviteten skal have den fornødne sammenhæng med den enkelte ansattes stilling.

Skabeloner og vejledninger

Du kan læse mere om regler for efteruddannelse og optjening af efteruddannelsesmidler under "Vejledning til efteruddannelse". 

Du kan også finde en skabelon til aftale om uddannelse under "Skabelon for aftale om efteruddannelse". 

Under "Vejledning til aftale for medarbejdere med rådighedstillæg" kan du finde en skabelon for, hvordan sådan en aftale kan se ud, når virksomheden helt eller delvist finansierer et efteruddannelsesforløb.

Vejledning i brug af efteruddannelsesmidler - september 2017
Skabelon for aftale om efteruddannelse
Vejledning til efteruddannelsesaftale