Danske praktikanter

Opdateret 19.07.19

Studerende fra de danske arkitektskoler har – som led i uddannelsen – mulighed for, at komme i praktik hos en arkitektvirksomhed eller lignende. Praktikanterne er berettiget til SU i praktikperioden. Den studerende må ikke modtage løn samtidig med, at den studerende modtager SU.

Praktikopholdet skal typisk ligge indenfor et semester, og varer imellem 3-5 måneder. Opholdet skal være reguleret af en praktikaftale som beskriver læremål mv., og skal godkendes af skolen. Praktikken ligger oftest i uddannelsens  7. semester. Den studerende kan få mellem 20-30 ECTS point for praktikken.

Læs mere om praktikanter på de enkelte uddannelsers hjemmesider:

Det kongelige Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, KADK

Arkitektskolen Aarhus

AAU, Aalborg Universitet