Certificering af byggeri og planlægning

Certificering er en måde at dokumentere, at en bygning eller et område er væsentligt mere bæredygtigt end bygningsreglementets mindstekrav. Danske Arkitektvirksomheder anbefaler DGNB systemet, som er specifikt tilpasset danske forhold.

Det er vigtigt at afklare hvilke krav bygherren ønsker at stille til bæredygtighed meget tidligt i designprocessen, da det kan have meget stor indflydelse på det endelige resultat.

DGNB

Den danske udgave af DGNB certificeringssystemet er resultatet af en stor frivillig indsats fra fageksperter, virksomheder og offentlige institutioner fra byggebranchen, der har gennemgået og bearbejdet de internationale kriterier, så de er blevet tilpasset danske standarder, praksis og lovgivning.  

DGNB certificeringssystemet er en bredspektret bæredygtighedscertificering sammenlignet med andre ordninger, som for eksempel LEED, BREEAM eller Svanemærket.  I DGNB vejer sociale og økonomiske forhold lige så meget som tekniske og miljømæssige forhold i den samlede vurdering, der bliver her også foretaget en vurdering af design- og projekteringsprocessen. 

Der findes DGNB-standarder til certificering af en lang række bygningstyper og for byområder. Danske Arkitektvirksomheder arbejder for at DGNB systemet skal kunne medvirke til at stimulere byggeri med høj arkitektonisk kvalitet.

Du kan læse mere om DGNB her