Byggeledelse

Opdateret 06.02.17

Byggeledelse er dokumenter, der er brugbare blandt andet for byggelederens planlægning, budget og disponering og formularer der vedrører aftaler om mer- eller mindrearbejder. 

Hver overskrift tilhører et dokument, som er vedhæftet nederst på siden. Ved hver overskrift er en kort beskrivelse af, hvad dokumentet drejer sig om. Nogle steder vil der ved hver overskrift være et direkte link til en ekstern hjemmeside. 

Plan for byggeledelse/budget: Skema til fastlæggelse af byggelederens timeforbrug.

Aftale om regnskabsføring: Aftale med bygherren, en eventuel bygherrerådgiver og arkitektfirmaet om prokura og praktiske oplysninger ifm. regnskabsføring.

Bemyndigelsesnotat: Samlet økonomisk oversigt over hvad byggelederen ønsker bemyndiget.

Bilag til bemyndigelsesnotat: Detaljeret oversigt over de emner, hvor bygherren skal træffe beslutning om bemyndigelse.

Byggemødereferat: Referat af møder mellem byggeleder og entreprenør.

Arbejdsplan: Byggelederens detaljerede tidsplanlægning for styring af byggeriet.

Accontobegæring: Formular for entreprenørens begæring om løbende udbetalinger.

Bilag til acontobegæring: Bilag til acontobegæring. 

Dagbog: Formular for bygherren ved pålægning af dagbod til entreprenøren.

Beskedseddel: Formular med angivelse af projektændringer og tillægs/fradragsydelser der kan have økonomiske konsekvenser. Formularen udarbejdes forud for tillægsaftale.

Tillægsaftale: Formular ved aftale om udførelse af tillægsarbejde, såvel mer- som mindrearbejder.

Afleveringsprotokol: Formular ved ansvarsoverdragelse ved byggeriets aflevering fra entreprenør til bygherre.

Slutudbetaling/saldo: Formular til slutudbetaling og saldoopgørelse i forbindelse med entreprenørens tilgodehavende.

Garantifrigivelse: Formular til garantifrigivelse ved forudbetaling mv.

1 års eftersynsprotokol: Formular til brug ved 1-års eftersyn af byggearbejde.

5 års eftersynsprotokol: Formular til brug ved 5-års eftersyn af byggearbejde.

 

Plan for byggeledelse/budget
Aftale om regnskabsføring
Bemyndigelsesnotat
Bilag til bemyndigelsesnotat
Byggemødereferat
Arbejdsplan
Acontobegæring
Bilag til acontobegæring
Dagbod
Beskedseddel
Tillægsaftale
Afleveringsprotokol
Slutudbetaling/saldo
Garantifrigivelse
1 års eftersynsprotokol
5 års eftersynsprotokol