Bæredygtig projektering

Det kræver en struktureret proces at holde styr på alle de dokumentationskrav, der følger med i forhold til at bygge bæredygtigt. Danske Arkitektvirksomheder har udviklet en struktur, der kan hjælpe dig med at gå metodisk til værks.

Dette redskab skal medvirke til, at akitektvirksomheder kan strukturere deres dataindsamling i en præcis metodik i samarbejde med andre rådgivere, leverandører, entreprenører og ikke mindst bygherrer.

Redskabet kan også anvendes, når man aftaler, hvem der har ansvar for hvilke leverancer, og hvornår hvilke aspekter af byggeriets bæredygtighed skal dokumenteres i løbet af designprocessen. Metoden skal sikre optimale resultater inden for de rammer som bygherren har stillet op for et byggeprojekt. 

Du finder her både en introduktion til værktøjet og det samlede værktøj i et excel-ark. 

Introduktion til bæredygtigt projektering
Bæredygtig projektering - et værktøj