Attraktive medlemsaftaler om erhvervs- og privatforsikringer

Opdateret 15.03.17 |
Af:
Paul K. Jeppesen

Som medlem af Danske Arkitektvirksomheder har du og din virksomhed adgang til et komplet program af medlemsforsikringer. Vi har indgået aftaler med Codan om øvrige erhvervsforsikringer samt privatforsikringer til attraktive priser og vilkår.

Erhvervsforsikringen løser ved siden af den eksisterende ansvarsforsikring de fleste virksomheders øvrige behov på én police og med én samlet dækningssum på 5 mio. kr. Det er en langt større dækning end de typisk opdelte dækninger hos andre selskaber.

Dækning efter All Risk princippet

Forsikringen i Codan dækker i modsætning til de fleste andre erhvervsforsikringer efter All Risk princippet. 

Det betyder, at man ikke behøver at tage stilling til en masse tillægsdækningsmuligheder,  det hele er med.  Ud over de traditionelle dækninger for tyveri, brand og vandskade på løsøre, der svarer til indbo på privatforsikringer, er også arbejdsskade, driftstab, IT-udstyr og indbrud i netbank dækket.

Adgang til ubegrænset online backup

For en arkitektvirksomhed er det digitale projektmateriale oftest det mest værdifulde. Derfor indeholder forsikringen også adgang til ubegrænset online backup med fuld versionsstyring. Backup sker via en app fra alle tilknyttede enheder, dvs. både computere, tablets og mobiltelefoner, og sikrer dermed at tabte data altid kan gendannes.

Gennemskuelig præmiemodel

Præmien starter ved 3.329 kr. for en enkeltmandsvirksomhed og beregnes efter det præcise antal beskæftigede. For en virksomhed med 10 beskæftigede udgør præmien 23.088 kr. og med 20 beskæftigede 45.043. Større virksomheder vil kunne få skræddersyede løsninger, der dækker virksomhedens særlige forhold.

Øvrige forsikringstilbud

Udover selve erhvervsforsikringen kan virksomheden også få dækket det øvrige forsikringsbrev i Codan til medlemspriser. Firmabiler kan forsikres til priser fra 5.196 kr. og rejseforsikringer koster fra 1600. kr. På øvrige erhvervsforsikringer giver Codan 20% medlemsrabat. 

Privatforsikringer i Codan tilbydes til både indehavere og medarbejdere med op til  15 % samlerabat og yderligere 10 % medlemsrabat.

Erhvervsforsikringerne tegnes gennem Marsh, mens privatforsikringerne tegnes direkte i Codan. Læs mere her