Arkitema søger bygherrerådgiver og Teamleder

Opdateret 20.12.21

Vi søger en erfaren bygherrerådgiver, der samtidig kan varetage teamledelsen af vores bygherrerådgiverteam i København, og som vil være med til at levere nytænkende og værdiskabende bygherrerådgivning, understøttet at en bred vifte af kreative arkitekter, ingeniører og specialister. 

Med Arkitemas store bredde af kompetencer i Danmark, Norge og Sverige, står vi stærkt i markedet, når der skal leveres bygherrerådgivning i sektorerne bolig, sundhed, erhverv, infrastruktur, transformation, digitalisering, bæredygtighed og urban. Arkitema har siden 2019 været en del af COWI og sammen tilbyder vi rådgivning indenfor de traditionelle ingeniørdiscipliner og en bred vifte af specialistområder. 

Vores fornemmeste opgave er at skabe værdi for vores bygherre og i tæt samarbejde identificere behov og succeskriterier - fra de tidligste overvejelser om et byggeprojekt og gennem samtlige faser til udførelse, ibrugtagning og drift. Vi har fokus på at kombinere vores arkitektfaglighed og professionelle procesledelse, med en sikker styring. Med en helhedsorienteret tilgang ønsker vi at levere bygherrerådgivning, der understøttes af vores specialister inden for emner som arkitektur, bæredygtighed, BIM, digitalisering, aktørinvolvering og byggeledelse.   

Om stillingen 

Som teamleder for bygherrerådgivningen er det, ud over den daglige ledelse af teamets medarbejdere, blandt andet din opgave at udøve en faglig ledelse baseret på indsigt i teamets projekter og arbejdsopgaver. Du vil blive ansvarlig for at sikre optimal bemanding i eget team og medvirke til hensigtsmæssig bemanding på tværs af teams i Arkitema. Vi forventer desuden, at du bidrager til at sikre medarbejdernes trivsel og fastholdelse. 

Du kommer til at gå i tæt dialog og samarbejde med Forretningsområdechefen og de kreative ledere i det primære forretningsområde og samarbejde med dem om den strategiske udvikling af Arkitema herunder også præge og bidrage til Arkitemas arkitektoniske profil. Derudover vil der blive et nært samarbejde mellem dig og de 10 øvrige teamledere i København. 

Teamlederrollen forventes at udgøre ca. 25 % af den samlede arbejdstid. 

Så først og fremmest er du en erfaren bygherrerådgiver, og vil bruge størstedelen af din tid på at: 

 • Rådgive private og/eller offentlige bygherrer   

 • Lede et projektteam af interne arkitekter, konstruktører og ingeniører 

 • Planlægge og gennemføre brugerinddragelse og aktørinvolvering  

 • Koordinere, udarbejde og optimere byggeprogrammer i overensstemmelse med bygherrens mål og succeskriterier  

 • Rådgive om udbudsstrategier  

 • Lede kontraktforhandlinger samt sikre at aftaler mellem bygherre, rådgivere og entreprenører er afklarede og at samarbejdet fungerer optimalt  

 • Foretage risikoanalyser samt sikre gennemførelse med styring af tid, økonomi og kvalitet.  

 Om dig  

Vi søger dig, som brænder for bygherrerådgivning og ser det som den vigtigste opgave at få vores kunder helt og godt i mål. Du har arbejdet med bygherrerådgivning i en længere årrække. Måske har du også erfaring som entreprenør, rådgiver eller fra en bygherreorganisation. Du er i dag i en ledelsesposition, eller også har du blot lyst til at prøve kræfter med ledelse. Derudover forventer vi, at du: 

 • Har fem eller flere års erfaring inden for bygherrerådgivning 
 • Formår at sætte dig i bygherrens sted og har fokus på de værdiskabende processer  

 • Er erfaren indenfor projekt- og procesledelse  

 • Trives med at stå i front og have den direkte dialog med bygherrer og samarbejdspartnere   

 • Er en udpræget teamplayer og trives i tværfaglige samarbejder og kan lede et team af rådgivere 

 • Er nytænkende og har interesse i at udføre den indledende planlægning og disponering i tæt samarbejde med bygherren  

 • Er en dygtig kommunikator og forstår at formulere dig klart og præcist mundtligt såvel som skriftligt   

 • Har erfaring med udbudsstrategier og kontraktforhandlinger 

 • Har erfaring med AB-reglerne og ydelsesbeskrivelserne 

 • God forretningsforståelse og evnen til at formidle denne  

 • Er tillidsvækkende og har gode samarbejds- og kommunikationsevner  

 • Er fleksibel og kan strukturere, balancere og prioritere løbende samt evner at bevare overblik, fokus og fremdrift i en omskiftelig hverdag.

Vores medarbejdere er vores vigtigste aktiv - derfor har vi fokus på dig.   

Arkitema er en vidensvirksomhed, der lever af at have de bedste og mest engagerede medarbejdere. Derfor er vi meget optagede af vores medarbejderes faglige og personlige udvikling.   

Vi har en række interne uddannelsesforløb, som bl.a. er udviklet for at sikre, at alle kolleger klædes på med den nyeste viden indenfor lige netop deres fagområde. På den måde gør vi vores ypperste for at skabe optimale rammer for din og dine kollegers udvikling.   

Vores HR-afdeling arbejder løbende for at sikre trygge rammer, klarhed, åbenhed og ordentlighed, som er den stabile base i dit ansættelsesforhold.   

På tegnestuen arbejder vi for at fremme det kulturelle og kollegiale sammenhold i virksomheden gennem fælles faglige og sociale arrangementer  

Ansøgning

Send din ansøgning og CV til os snarest muligt her

Vi indkalder løbende til samtaler og lukker stillingen, når vi har fundet den rette kandidat. 

Ansøgningsfrist: 31.01.2022