Ansættelsesbevis

Opdateret 24.03.20

Ansættelsesbeviset skal give din medarbejder oplysninger om alle væsentlige vilkår for ansættelsen. Her finder du en skabelon til ansættelse af medarbejdere, der er omfattet af overenskomsterne i en både dansk og engelsk udgave.

Ansættelsesbeviset skal udleveres senest en måned efter, at ansættelsesforholdet er påbegyndt. Vi opfordrer til, at det udfærdiges senest ved tiltræden, da enkelte vilkår, som fx prøvetid forudsætter skriftlig aftale mellem parterne for at vilkåret gælder. 

Det er ansættelsesbevisloven, der stiller krav til udformningen af ansættelsesbeviser. Arbejdsgiveren har oplysningspligt, som kan sanktioneres ved en godtgørelse, hvis den ikke overholdes. 

Nedenfor finder du blandt andet en skabelon til ansættelse af medarbejdere, der er omfattet af overenskomsterne. Den findes i en dansk og engelsk udgave.

Du finder også en tillægsaftale, hvis der er blevet gjort brug af bruttolønsordningen. Og du finder en skabelon, som du kan bruge hvis du skal udlåne en medarbejder til en anden virksomhed.

Ansættelsesbevis for overenskomstansatte 2017 - opdateret juli 2018
Contract of Employment 2017
Tillæg til ansættelsesbevis om bruttoløn
Samarbejdsaftale om udlån af medarbejdere