Ansættelsesbevis

Opdateret 29.11.21

Ansættelsesbeviset skal give din medarbejder oplysninger om alle væsentlige vilkår for ansættelsen. Her finder du link til skabelon for ansættelse af medarbejdere, der er omfattet af overenskomsterne.

Ansættelsesbeviset skal udleveres senest en måned efter, at ansættelsesforholdet er påbegyndt. Vi opfordrer til, at det udfærdiges senest ved tiltræden, da enkelte vilkår, som fx prøvetid forudsætter skriftlig aftale mellem parterne for at vilkåret gælder. 

Det er ansættelsesbevisloven, der stiller krav til udformningen af ansættelsesbeviser. Arbejdsgiveren har oplysningspligt, som kan sanktioneres ved en godtgørelse, hvis den ikke overholdes. 

Her finder du skabelon for ansættelsesbevis på dansk og engelsk

Nedenfor finder du en tillægsaftale, hvis der er blevet gjort brug af bruttolønsordningen samt en skabelon, som du kan bruge, hvis du skal udlåne en medarbejder til en anden virksomhed.

Tillæg til ansættelsesbevis om bruttoløn
Samarbejdsaftale om udlån af medarbejdere 2021