Aftaleindgåelse

Opdateret 06.02.17

Her finder du en række dokumenter, der kan hjælpe dig, når du skal indgå en aftale med fx underleverandører,  eller når du skal udarbejde den indledende aftale med en klient. 

Hver overskrift tilhører et dokument, som er vedhæftet nederst på siden. Ved hver overskrift er en kort beskrivelse af, hvad dokumentet drejer sig om. Nogle steder vil der ved hver overskrift være et direkte link til en ekstern hjemmeside.

Ordrebekræftelse:  Den indledende aftale med en klient, også kaldet ordrebekræftelse finder du her på siden

Aftaleformular:  Er en formular for en aftale om teknisk rådgivning og bistand mellem klient og rådgiver.

Du finder formularen i dokumentet "Aftaleformular i henhold til ABR 89 - teknisk rådgivning og bistand, november 2012 (Totalrådgivning og/eller delt rådgivning)" her på siden. 

Aftale med underrådgivere: Formular for aftale om teknisk rådgivning og bistand mellem en totalrådgiver og dennes underrådgiver, arkitekt eller ingeniør.

Du finder formularen i dokumentet "Underrådgiveraftale april 2013" på her på siden.

Afgrænsning af rådgiverydelser: Skema til brug for ydelsesfordeling mellem rådgivere, klient og entreprenør samt vejledning.

Du finder det i dokumentet "Afkrydsningsskema, afgrænsning af ydelser - Byggeri og Planlægning, 2012" her på siden. 

Ydelsesfordelingsskema: Skema med fordeling af ydelser i grænseflader mellem rådgivere. 

IKT- eller CAD-projektaftale: Projektspecifik aftale om fælles standarder, dokumentation og udveksling, som skal gælde for projektets parter ved digital projektering. Du kan finde skabeloner hos Bips: Aftale og kommunikation, som du finder her eller bips CAD-udveksling, som du finder her.

 

Ydelsesfordelingsskema