Afdelingsleder til Schønherrs tegnestue i København

Opdateret 14.06.17

​​​​​​​– du kan være konstruktør, ingeniør, arkitekt eller have en anden uddannelse indenfor bygge- og anlægsbranchen.

Hos SCHØNHERR beskæftiger vi os med en bred vifte af landskabs- og planlægningsopgaver: fra klassisk byrumsarkitektur og kulturarv, til sundhedsbyggeri, klimasikring, by- og landskabsarkitektur og infrastruktur.

Tegnestuen har i øjeblikket ca. 60 medarbejdere, hvoraf halvdelen er beskæftiget på afdelingen i København.

Vores værdisæt bygger på tillid og loyalitet: vi tror på hinandens gode intentioner og kommunikerer åbent med hinanden. Vi påtager os gerne stort og selvstændigt ansvar, men altid med blikket på samarbejdet og den fælles udvikling af projekterne.

Til afdelingen i København søger vi nu en afdelingsleder som kan varetage en række drifts- og HR-relaterede opgaver, herunder:

 • Ressourceplanlægning i Autopilot.
 • Drift af afdelingen.
 • Deltagelse i et tæt ledelsesteam med indehaverne og med afdelingslederen i Aarhus.
 • Sparring med de projektansvarlige omkring administrative spørgsmål.
 • Kommunikation med regnskabsafdelingen.
 • Faglige og sociale arrangementer.

Stillingen rummer således ikke designansvar, men da stillingen som daglig leder erfaringsmæssigt fylder omtrent halvdelen af arbejdstiden, vil du med din faglighed skulle indgå i tegnestuens produktionsarbejde i bred forstand.

Det, vi håber at finde hos dig, er blandt andet følgende kvalifikationer:

 • Din baggrund må gerne være ingeniør eller konstruktør, idet du således vil kunne bidrage til projekterne med andre kompetencer end dem, vi har.
 • Din erfaring kommer fra bygge og anlægsbranchen: Du kender til alle byggeriets faser - og måske lidt jura.
 • Du har også erfaring med ledelse, enten som projektleder, byggeleder eller i en anden funktion, som fordrer systematisk tænkning og godt overblik.
 • Kendskab til time/sagsstyringsværktøjet Autopilot er en stor fordel.
 • Du er god til at håndtere en kompleks hverdag med mange projekter og opgaver.
 • Du har et stort, naturligt overblik og fungerer godt i grupper.
 • Og sidst men ikke mindst: har du hjerte, empati og lyst til at træde i karakter som leder.

Lønnen taler vi om, for den skal jo matche din erfaring og dine kvalifikationer.

Send din skriftlige ansøgning sammen med et CV til Nina Jensen på e-mail: nj@schonherr.dk

Hurtigst muligt.

Ansøgningsfrist: 03.07.2017