AART søger effekt- og evalueringskonsulent

Opdateret 12.10.21

​​​​​​​AART's effektteam søger en ny kollega til at forestå virksomhedens evalueringer af ibrugtagne byggerier.

For os handler arkitektur ikke om form. Det handler om effekt. Vi er dedikeret til at gøre en forskel for organisationer og samfund og brænder du for det samme, så vil vi gerne have dig med om bord til at evaluere vores byggerier.

Genbesøg og evaluering af effekterne af vores byggeri efter ibrugtagning er en integreret del af tegnestuens praksis. Dette gør vi både for at lære af vores byggerier og levere indsigt om effekt til vores kunder. Afhængigt af byggerierne kan evalueringerne fokusere på vidt forskellige effekter som fx fællesskab, trivsel, økonomisk værdiskabelse, grøn bæredygtighed.

Primære opgaver

  • Planlægge, udføre og formidle evalueringer af byggerier i brug internt og eksternt
  • Deltage i udviklingen af nye byggerier på baggrund af viden fra evalueringer
  • Deltage i videreudviklingen.

AARTs værktøj ”EffektkompassetTM”, gør det muligt for os systematisk at arbejde med effekt i alle vores projekter fra start til slut. Effektteamet understøtter brugen af Effektkompasset på tværs af hele virksomheden og anvender selv Effektkompasset som værktøj i vores evalueringer. EffektkompassetTM vil således blive et af dine primære arbejdsværktøjer.

Din profil

Vi forestiller os, at du har et par års erfaring fra en rådgiverfunktion eller anvendelsesorienteret forskning. Du har arbejdet selvstændigt med evaluering og har kendskab til opstilling af forandringsteori, og har erfaring med at planlægge, udføre og formidle evalueringer. Din uddannelsesmæssige baggrund er mindre vigtig, og da vores evalueringer baserer sig på både kvalitative og kvantitative data, er vi på udkig efter en kandidat, der har erfaring med at bruge både kvalitative og kvantitative indsamlings- og analysemetoder i evalueringer.

Hvorfor AART?

Du bliver en del af et tværfagligt team med antropologer, arkitekter, ingeniører og økonomer, hvor fokus altid er på at omsætte indsigt til forandring i form af nye byggerier, der i samspil med deres brugere forløser deres potentiale for effekt. Samarbejde på tværs af fagligheder er i højsæde og bidrager til høj kvalitet i vores opgaveløsning. Du får din daglige gang i Pakhusene på Aarhus Ø med mulighed for at arbejde selvstændigt i en tryg ramme, hvor kompetente kollegaer med forskellige fagligheder bidrager til faglig sparring og udvikling.    

Vi holder samtaler løbende. Stillingen er tidsbegrænset til seks måneder med start hurtigst muligt - og forventet mulighed for forlængelse.

 Du kan søge stillingen via vores hjemmeside her

Ansøgningsfrist: 11.11.2021