Geysers Allé 4, 1.
2300 København S
DK Tid & Sted 93908329 Region Hovedstaden

Vi kortlægger og visualiserer, for at finde rumlige løsninger på komplekse spørgsmål. Vi ved noget om by- og landskabsarkitektur, AI og databaser og kan hjælpe jer med at skabe kloge mødesteder og langtidsholdbare klimaløsninger, hvor stedets kvaliteter udvikler sig på en veldokumenteret måde over tid. Vi laver rådgivning lige fra idéudvikling, projektering til realisering.

Vi er her for at sikre, at landskabet og det fælles rum bliver en synlig del af løsningen på tidens udfordringer både i gadebilledet og i statistikkerne.

line.grubb@gmail.com Landskab Planlægning Bygherrerådgivning København S DK