Viborggade 47A
2100 København Ø
DK TRANSPARENT DESIGN IVS transparentdesign.dk 25112114 Region Hovedstaden

Transparent Design er en vidensbaseret tegnestue, som arbejder tværfagligt i krydsfeltet mellem praksis og forskning. Tegnestuens arbejdsmetoder tager udgangspunkt i det tværfaglige ph.d. projekt Transparent Designproces, som blev udført på Syddansk Universitet, Inst. for Idræt og Biomekanik, forskningsenheden Active Living mellem 2015-2019. Fokus er på brugerinddragelse og brug af tværfaglig viden i designprocessen.

Transparent Design tilbyder rådgivning i alle faser af designprocessen fra skitsering til projektering med fokus på projekter, der motiverer brugerne til fysiske aktivitet. Transparent Design udvikler løsninger, der passer til den lokale kontekst, hvor projekterne udformes på baggrund af brugerinddragelse og tværfaglige viden, der kan hæve kvaliteten af de konkrete projekter med henblik på at opnå overensstemmende mellem vision og praksis.

Tegnestuen arbejder tæt sammen med forskningsenheden Active Living på Syddansk Universitet. Active Living er en kombination af forskellige former for fysisk aktivitet knyttet til adfærd i relation til arbejde, hjem, transport og fritid. 

mh@transparentdesign.dk Landskab Planlægning Anden rådgivning København Ø DK