Ved Stampedammen 58
2970 Hørsholm
DK KWØL Landskab 30651630 Region Hovedstaden

Siden midten af 90'erne er der i en række af opgaverne indgået elementer af byrumsplanlægning og -projektering. Til en del af de større traditionelle landskabsopgaver er der udarbejdet plejeplaner i forlængelse af hovedprojekt. Virksomheden har jævnligt deltaget i idé-, projekt- og totalentreprisekonkurrencer som samarbejdende landskabsarkitekt.

Virksomheden har siden begyndelsen af 90'erne indarbejdet miljørigtige processer og materialer i sine projekter, især indenfor områderne terrænafvanding, genbrugsmaterialer, permeable belægninger og totaløkonomiske beregninger for belægningskonstruktioner. Siden begyndelsen af 2000 har KWØL Landskab indarbejdet tilgængelighed i sine projekter, med målet at gøre dette emne til en integreret del af det samlede anlægsprojekt.

kwol@kwol.dk Byggeri Landskab Planlægning Bygherrerådgivning Hørsholm DK