Ansvar og rettigheder for www.danskeark.dk (disclaimer)

  • Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) tilbyder alene denne hjemmeside som en service- og informationskilde til brugeren
  • Indholdet tjener alene informationsøjemed og beskriver ikke udtømmende de udvalgte emner. DANSKE ARK tilstræber, at indholdet er korrekt og opdateret, men måtte indholdet være fejlbehæftet, kan det ikke medføre ansvar for DANSKE ARK
  • Det fremgår af de enkelte dele af hjemmesiden, hvornår disse er ajourført. DANSKE ARK påtager sig intet ansvar som følge af ændrede forhold, herunder ny eller ændret lovgivning efter ajourføringstidspunktet
  • DANSKE ARK stiller på hjemmesiden en række brugerstyrede faciliteter til rådighed. Det gælder eksempelvis, men ikke udelukkende, kommentarfunktionen, Jobinfo, Medlemsindex og MIT DANSKE ARK.  DANSKE ARK fraskriver sig ethvert ansvar for indhold og følger af indhold på hjemmesiden, der ikke er udarbejdet af DANSKE ARK, og indholdet af hjemmesider, der linkes til fra hjemmesiden
  • DANSKE ARK forbeholder sig retten til at fjerne brugerstyret indhold, hvis indhold og karakter måtte anses for ulovligt, i strid med DANSKE ARKs vedtægter, stødende, eller har karakter af markedsføring ud over den markedsføring DANSKE ARK stiller til rådighed på de enkelte medlemmers egne præsentationssider.

Kommentarer (0)

Log ind på MIT DANSKE ARK for at skrive din kommentar. Alle kommentarer vises her på siden. Mail til DANSKE ARK sendes til info@danskeark.dk


Printed 29 sep 2016 fra http://www.danskeark.dk/Om-DANSKE-ARK/Ansvar_og_rettigheder_disclaimer_.aspx

Kontakt

Lene EspersenDirektør, cand.oecon.
mail 
le@danskeark.dk
tel  32 83 05 01
tel  23 27 69 26