Om DANSKE ARK

Danske Arkitektvirksomheder, DANSKE ARK, er foreningen af private rådgivende arkitektvirksomheder. DANSKE ARKs formål er at varetage de rådgivende arkitektvirksomheders erhvervsmæssige forhold og styrke virksomhedernes position, kvalitative niveau og professionalisme som bygherrernes uvildige rådgivere. DANSKE ARK er medlemsorganisation i Dansk Industri, DI.

DANSKE ARK forhandler bl.a. med offentlige myndigheder om skatteforhold, priser og avancelovgivning, licitationslovgivning, ansvars- og forsikringsforhold samt byggesagsbehandling, kvalitetssikring og øvrige vilkår for medlemsvirksomhedernes erhvervsudøvelse. DANSKE ARKs medlemsvirksomheder er omfattet af hovedaftaler og overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår med faglige organisationer. Disse aftaler er tidligere forhandlet af DANSKE ARK. Forhandlingsretten og de eksisterende aftaler er pr. 1. maj 2014 overdraget til DI.

DANSKE ARK har ca. 730 medlemsvirksomheder, der tilsammen beskæftiger ca. 5000 arkitekter, landskabsarkitekter, bygningskonstruktører samt øvrigt teknisk og administrativt personale. Virksomhederne spænder størrelsesmæssigt fra en del enkeltmandsvirksomheder uden ansatte til Danmarks største arkitektvirksomheder, som hver beskæftiger omkring 350 ansatte i ind- og udland.

Medlemmerne udfører dermed langt størstedelen af opgaverne i den private rådgivende arkitektbranche.

Kommentarer (0)

Log ind på MIT DANSKE ARK for at skrive din kommentar. Alle kommentarer vises her på siden. Mail til DANSKE ARK sendes til info@danskeark.dk


Printed 05 jul 2015 fra http://www.danskeark.dk/Om-DANSKE-ARK.aspx

Kontakt

Lene Espersen
Lene EspersenDirektør, cand.oecon.
mail 
le@danskeark.dk
tel  32 83 05 01
tel  23 27 69 26