Om DANSKE ARK

Danske Arkitektvirksomheder, DANSKE ARK, er foreningen af private rådgivende arkitektvirksomheder. DANSKE ARKs formål er at varetage de rådgivende arkitektvirksomheders erhvervsmæssige forhold og styrke virksomhedernes position, kvalitative niveau og professionalisme som bygherrernes uvildige rådgivere. DANSKE ARK er medlemsorganisation i Dansk Industri, DI.

DANSKE ARK varetager medlemsvirksomhedernes interesser i forhold til det politiske system, offentlige myndigheder, bygherrer og entreprenører. Det sker bl.a. inden for udbuds-, kontrakt-, ansvars- og forsikringsforhold, IKT, bæredygtighed, kompetence- og forretningsudvikling.
 
DANSKE ARK rådgiver medlemmerne og stiller en række værktøjer til rådighed for medlemsvirksomhederne og deres aftaleparter i form af aftaleparadigmer, agreed documents, ydelsesbeskrivelser, kvalitetsledelse, arbejdsmiljø og andet, som har betydning for medlemmernes erhvervsudøvelse.

DANSKE ARKs medlemsvirksomheder er omfattet af hovedaftaler og overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår med faglige organisationer. Disse aftaler er tidligere forhandlet af DANSKE ARK. Forhandlingsretten og de eksisterende aftaler er pr. 1. maj 2014 overdraget til DI.

DANSKE ARK har ca. 700 medlemsvirksomheder, der tilsammen beskæftiger ca. 5.000 arkitekter, landskabsarkitekter, bygningskonstruktører samt øvrigt teknisk og administrativt personale. Virksomhederne spænder størrelsesmæssigt fra en del enkeltmandsvirksomheder uden ansatte til Danmarks største arkitektvirksomheder, som hver beskæftiger omkring 350 ansatte i ind- og udland.
 
Medlemmerne udfører dermed langt størstedelen af opgaverne i den private rådgivende arkitektbranche i Danmark.

Kommentarer (0)

Log ind på MIT DANSKE ARK for at skrive din kommentar. Alle kommentarer vises her på siden. Mail til DANSKE ARK sendes til info@danskeark.dk


Printed 21 okt 2016 fra http://www.danskeark.dk/Om-DANSKE-ARK.aspx

Kontakt

Lene EspersenDirektør, cand.oecon.
mail 
le@danskeark.dk
tel  32 83 05 01
tel  23 27 69 26