Udbud og projektkonkurrence

Offentlige myndigheder og organer er forpligtet til at følge udbudsreglerne, når offentlige kontrakter skal udbydes. Det skal bl.a. sikre en effektiv konkurrence og at tilbudsgiverne behandles lige m.v.

EU-udbudsregler gælder for alle køb af varer, tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder, som overstiger visse nærmere fastsatte tærskelværdier. Se nærmere under punktet ” tærskelværdier” og EU-udbud".

Ved siden af EU-reglerne er der i Tilbudsloven fastsat særlige danske regler for mindre kontrakter, som falder under EU's tærskelværdier.

Tilbudsloven fastslår, at offentlige ordregivere skal indhente tilbud på bygge- og anlægsarbejder ved licitation. Er der tale om byggeri under 3 mio. kan der dog indhentes underhåndsbud.

Endvidere foreskriver loven, at offentlige ordregivere skal annoncere indkøb af varer og tjenesteydelser forud for en kontraktstildeling. Annonceringspligten gælder ved køb af varer og tjenesteydelser, der har en værdi på 500.000 kr. eller derover. Se nærmere under punktet " Annonceringspligt".

I afsnittet "Gode råd om udbud" finder du en pjece udarbejdet af DANSKE ARK og FRI, som giver en række gode råd om udbud af byggeri i bred forstand set fra en praktisk vinkel.

Siden senest redigeret af msn den 2010-06-22

Kommentarer (0)

Log ind på MIT DANSKE ARK for at skrive din kommentar. Alle kommentarer vises her på siden. Mail til DANSKE ARK sendes til info@danskeark.dk


Printed 25 okt 2016 fra http://www.danskeark.dk/Medlemsservice/Raadgiverjura/Projektkonkurrence-og-udbud.aspx

Kontakt

Preben DahlChefjurist, advokat
mail 
pd@danskeark.dk
tel  32 83 05 07
tel  28 69 05 76
Sait CiftciChefkonsulent, Advokatfuldmægtig
mail 
sc@danskeark.dk
tel  32 83 05 12
tel  23 27 69 15