Entrepriseretlige forhold

Arkitekten spiller en vigtig rolle, når bygherre skal udbyde en byggeopgave til entreprenørerne. Kendskab til entrepriseforhold, herunder ikke mindst entrepriseret og entrenørudbud er således også vigtig discipliner for arkitekten.

Entrepriseretlige forhold vedrører aftaler om udførelse af bygge- og anlægsarbejder. Disse kan udføres som fag-, stor-, hoved-, og totalentreprise.

Ved byggesager for offentlige myndigheder og andre offentligretlige organer, skal udbudsdirektivet følges, såfremt de samlede håndværkerudgifter overskrider EU's tærskelværdier, og ligger den samlede opgave under EU-tærskelværdier skal den offentlige byggeopgave udbydes efter tilbudsloven.

Det følger af tilbudsloven, at offentlige ordregivere skal indhente tilbud ved offentlig eller begrænset licitation efter nærmere fastsatte procedureregler.

I dette afsnit finder du under de enkelte afsnit nærmere information om entreprenørforhold og der er adgang til de væsentligste aftalegrundlag, herunder AB 92, ABT 93 mv.

Siden senest redigeret af um den 2013-09-26

Kommentarer (1)

1
jeg kan ikke finde blanketten til en standard entreprisekontrakt.. De lette at finde før!

Bo Wermuth Frederiksen - 2014-04-25

Log ind på MIT DANSKE ARK for at skrive din kommentar. Alle kommentarer vises her på siden. Mail til DANSKE ARK sendes til info@danskeark.dk


Printed 24 okt 2016 fra http://www.danskeark.dk/Medlemsservice/Raadgiverjura/Entrepriseretlige-forhold.aspx

Kontakt

Preben DahlChefjurist, advokat
mail 
pd@danskeark.dk
tel  32 83 05 07
tel  28 69 05 76
Sait CiftciChefkonsulent, Advokatfuldmægtig
mail 
sc@danskeark.dk
tel  32 83 05 12
tel  23 27 69 15