Bygherrerådgivning

Denne ydelsesbeskrivelse anvendes ved bygherrerådgivning. I ydelsesbeskrivelsen defineres bygherrerådgiverens rolle inden for de forskellige entrepriseformer, ved partnering, lejerrådgivning, investorrådgivning mv.

Bygherrerådgivningsaftaler kræver en mere præcis afgrænsning af ydelsen i selve aftalen. Omfanget af bygherrerådgivning varierer fra sag til sag, og denne ydelsesbeskrivelse kræver i højere grad end fx ved ydelsesbeskrivelsen om Byggeri og Planlægning, at parterne definerer indholdet og omfanget af de konkrete ydelser mere præcist i aftalen.

Kontrakten skal således henvise til de relvante punkter i ydelsesbeskrivelsen, som er aftalt, men samtidig bør den konkrete ydelse afgrænses yderligere i selve aftalen.

Det forudsættes, at ABR 89 er aftalt og det anbefales, at aftalen udformes på den af DANSKE ARK og FRI udarbejdede aftaleformular (se under punktet " Aftaler - Bygherrerådgivning").

Gældende version:

icon pdf  Ydelsesbeskrivelser Bygherrerådgivning 2013

icon pdf  Revisionsnotat vedrørende ydelsesbeskrivelser for Bygherrerådgivning 2013. (Notatet beskriver de ændringer der er sket i forhold til 2003-versionen)

Ældre version:

icon pdf  Ydelsesbeskrivelser - Bygherrerrådgivning, december 2003 

icon pdf  Description of Services - Client Consultancy, december 2003 

Siden senest redigeret af um den 2013-12-19

Kommentarer (0)

Log ind på MIT DANSKE ARK for at skrive din kommentar. Alle kommentarer vises her på siden. Mail til DANSKE ARK sendes til info@danskeark.dk


Printed 22 okt 2016 fra http://www.danskeark.dk/Medlemsservice/Raadgiverjura/Aftalegrundlag/Ydelsesbeskrivelser/Bygherreraadgivning.aspx

Kontakt

Preben DahlChefjurist, advokat
mail 
pd@danskeark.dk
tel  32 83 05 07
tel  28 69 05 76
Sait CiftciChefkonsulent, Advokatfuldmægtig
mail 
sc@danskeark.dk
tel  32 83 05 12
tel  23 27 69 15