Byggeri og planlægning

Denne ydelsesbeskrivelse anvendes som grundlag for rådgivning i forbindelse med byggeri og planlægning og definerer roller og ydelser for arkitekt, ingeniør og landskabsarkitekt.

Bemærk: der kan hentes et ydelsesfordelingsskema herunder. Ydelsesfordelingsskemaet kan bruges til at fordele ydelser på de enkelte rådgiver, bygherre og entreprenør m.v. Anvendes skemaet bør det tillige være en del af aftalegrundlaget. 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at ydelsesbeskrivelsen er en bruttoopremsning af ydelser. Det er derfor ikke tilstrækkeligt blot at henvise til ydelsesbeskrivelsen i aftalens pkt. 3. Man er - i aftalens pkt. 4 - nødt til at skrive hvilke ydelser i ydelsesbeskrivelsen er gældende for aftaleforholdet. 

Det anbefales, at ABR 89 aftales og kontrakten udformes på den af DANSKE ARK og FRI udarbejdede aftaleformular (se under punktet "Aftaler - Byggeri og Anlæg").

2012-version med tilhørende dokumenter

Ældre versioner

Siden senest redigeret af Ulla Michael den 2016-06-30

Kommentarer (0)

Log ind på MIT DANSKE ARK for at skrive din kommentar. Alle kommentarer vises her på siden. Mail til DANSKE ARK sendes til info@danskeark.dk


Printed 26 sep 2016 fra http://www.danskeark.dk/Medlemsservice/Raadgiverjura/Aftalegrundlag/Ydelsesbeskrivelser/Byggeri-og-planlaegning.aspx

Kontakt

Preben DahlChefjurist, advokat
mail 
pd@danskeark.dk
tel  32 83 05 07
tel  28 69 05 76
Sait CiftciChefkonsulent, Advokatfuldmægtig
mail 
sc@danskeark.dk
tel  32 83 05 12
tel  23 27 69 15