Teknisk Landsforbund

Begrebet »anciennitetsberegning« anvendes for at fastslå, hvor stor arkitektfaglig erhvervserfaring en medarbejder har opnået, regnet fra afgangstidspunktet, således at den nyansatte medarbejder indplaceres på det korrekte løntrin.

Anciennitetsberegning/indplacering på lønskalaen


Ancienniteten, jf. § 3, stk. 6, regnes efter det antal år, den ansatte har været beskæftiget som teknisk assistent/-designer/-tegner, byggetekniker, møbel- og indretningsarkitekt, bygningskonstruktør eller i en stilling under øvrige tekniske uddannelser, idet eventuel tvungen værnepligtstjeneste samt barselsorlov medregnes i anciennitetsberegningen og således, at ancienniteten afrundes opad til et helt antal måneder.

Opmærksomheden henledes på, at der for de forskellige uddannelsesgrupper er forskellige sluttrin, hvorfor der henvises til selve overenskomsten.

For at kunne fastslå den korrekte lønanciennitet anvendes nedenstående anciennitetstabel, som dog   kun   kan anvendes direkte,   hvis   vurderingen sker pr. 1. januar 2005   og   medarbejderen har været permanent beskæftiget siden eksamenstidspunktet:

For hver hele måned vurderingen sker efter den 1. januar 2005 lægges en måned til de i tabellen anførte datoer før indplacering foretages. Eksempel: Pr. 1. februar 2005 løber alle intervaller fra 1. februar til 31. januar.

Ledighedsperioder / Korrigeret eksamenstidspunkt:

Hvis der har været ledighedsperioder - forstået som perioder uden beskæftigelse ved faget - skal antallet af måneder uden ansættelse lægges til det oprindelige eksamenstidspunkt. Dog rundes ledigheden altid ned til hel måned.

Eksempler:

1. Medarbejder uden ledighedsperiode(r):

En ny medarbejder tiltræder den 1. februar 2005, har eksamen for den relevante uddannelse den 13. marts 1996 og kan dokumentere, at han/hun har været permanent beskæftiget siden eksamenstidspunktet.

Da anciennitetsdato iflg. reglerne i dette tilfælde er den 1. efter eksamensdato har medarbejderen anciennitetsdato den 1. april 1996. Medarbejderen indplaceres derfor i intervallet fra 1. februar 1996 til 31. januar 1997 og befinder sig derfor på løntrin 10.

2. Medarbejder med ledighedsperiode(r):

Medarbejderen har ikke været permanent beskæftiget siden eksamenstidspunktet, idet han/hun fx har haft  flere ansættelser med mellemliggende ledighedsperioder. Ved en opgørelse af det samlede antal måneder uden beskæftigelse når man frem til, at vedkommende i alt har været ledig i 13,5 måneder efter eksamenstidspunktet.

I dette tilfælde skal eksamenstidspunktet korrigeres efter nedenstående retningslinier:
Medarbejderen bestod eksamen den 13. maj 1996 (oprundes til 1. juni 1996), og har i alt 13,5 måneders ledighed. Efter korrektion bliver eksamenstidspunktet således: 1. juni 1996 + 13 måneders arbejdsløshed (ledighedsperioder rundes altid ned) = 1. juli 1997 (= korrigeret eksamenstidspunkt).

Den pågældende medarbejder er i dette eksempel - efter korrektion for ledighedsperioder - indplaceret på løntrin 8 ved ansættelse 1. februar 2005.

Siden senest redigeret af tm den 2011-06-17

Kommentarer (0)

Log ind på MIT DANSKE ARK for at skrive din kommentar. Alle kommentarer vises her på siden. Mail til DANSKE ARK sendes til info@danskeark.dk


Printed 27 jan 2015 fra http://www.danskeark.dk/Medlemsservice/Personale/Overenskomstomraadet/Anvendelse-af-OK/Loenforhold/Teknisk-Landsforbund.aspx

Kontakt

Tina Munch
Tina MunchChefkonsulent i DI, advokat
mail 
timu@di.dk
tel  33 77 34 87
tel  40 45 99 39
Gitte Kastberg
Gitte Kastberg EklundKonsulent i DI, cand.jur.
mail 
gika@di.dk
tel  33 77 34 24
tel  22 63 24 82
Nina Haff Jørgensen
Nina Haff JørgensenKonsulent i DI, advokat
mail 
nihj@di.dk
tel  33 77 34 74
tel  51 99 97 55