Nyhedsoversigt

Vælg år 
2014-10-22
Savner du din kontingentopkrævning?
Efter DANSKE ARKs optagelse i DI, opkræver DI fremover kontingent til både DANSKE ARK og til DI. Tidspunktet ændres...
2014-10-22
Et værdifuldt tilbud, som kan mærkes på bundlinjen
DI Videnrådgiverne tilbyder et redskab, der kan understøtte forretningsudvikling.
2014-10-22
Ny Agenda 2 udgives nu
Bogen gør status over de bedste danske landskabsprojekter gennemført i perioden 2009-2013. Den ligger dermed i...
2014-10-22
Har din virksomhed opgaver i andre EU-lande?
I EU er man i gang med at se på, hvordan det kan blive nemmere at løse opgaver for kunder i EU. Du kan hjælpe ved at...
2014-10-22
Løft dit salg og din indtjening med totaløkonomi
En bygnings anlægsudgift udgør kun cirka 20 % af de samlede udgifter i bygningens levetid. De efterfølgende drifts-...
2014-10-22
Er du medlem af DI?
Vi anbefaler tilmelding til DIs nyhedsbrev om personaleområdet.
2014-10-22
BuildingGREEN 2014
Nu åbner BuildingGREEN dørene til to spændende dage i FORUM med inspirerende talere, udstillere og netværksmuligheder.
2014-10-22
Gå hjem møder om lean construction og arbejdsmiljø
DANSKE ARK inviterer sammen med BAR B/A og Lean Construction DK til fælles møder om sammenhængen mellem lean og...
2014-10-22
Lønstatistik 2014 – så er det snart tid igen!
Vær opmærksom på at det snart er tid at indberette data til lønstatistik.
2014-10-22
Nye At-vejledninger om bygherrens ansvar
Arbejdstilsynet har udgivet fem nye vejledninger om bygherrens pligter og de krav der gælder efter bekendtgørelse nr....

Printed 31 okt 2014 fra http://www.danskeark.dk/Medlemsservice/Ofte-stillede-spoergsmaal/NewsArchive.aspx

Nyheder fra DANSKE ARK

Her finder du DANSKE ARKs nyheder. Nyhederne er sorteret i datoorden.

Søger du nyheder om et bestemt emne kan du bruge søgefunktionen øverst på siden.