Kompetenceanalyse

For at sikre at DANSKE ARKs arbejde med uddannelse og kompetenceudvikling i arkitekterhvervet er baseret på et solidt fundament af viden blev der i 2007 igangsat en grundig analyse af medlemsvirksomhedernes kompetenceprofiler.

Analysen blev udført af konsulenthuset Competencehouse og bestod af en kortlægning af danske arkitektvirksomheders hovedudfordringer, opgaver, kompetenceprofiler og kompetenceudviklingsbehov.

Analysen danner baggrund for en række aktiviteter og efter- og videreuddannelsestilbud samt fungerer som afsæt for DANSKE ARKs dialog med uddannelsesinstitutioner og andre eksterne samarbejdspartnere.

Undersøgelsens metode, resultater og konklusioner er præsenteret i Kompetenceprofilanalysen JEG KAN her:

icon pdf  Hovedrapporten kan hentes her 

icon pdf  og en pixiudgave kan hentes her 

Siden senest redigeret af sn den 2010-06-22

Kommentarer (0)

Log ind på MIT DANSKE ARK for at skrive din kommentar. Alle kommentarer vises her på siden. Mail til DANSKE ARK sendes til info@danskeark.dk


Printed 24 okt 2016 fra http://www.danskeark.dk/Medlemsservice/Kompetence/Kompetenceanalyse.aspx

Kontakt

Lene EspersenDirektør, cand.oecon.
mail 
le@danskeark.dk
tel  32 83 05 01
tel  23 27 69 26