Kompetence

DANSKE ARKs arbejde på kompetenceområdet skal sikre en kompetenceudvikling, som fastholder og konsoliderer kvaliteten i arkitektarbejdet. 

Vi arbejder med kompetenceudvikling gennem:

  • Identifikation af kompetencebehov og udvikling af relevante initiativer og efteruddannelsestilbud
  • Aktiviteter der styrker virksomhedernes kompetenceudvikling
  • Udvikling af værktøjer til brug for arbejdet med kompetenceudvikling i arkitektvirksomhederne
  • Relationer til og samarbejde med andre aktører på kompetence- og uddannelsesområdet
  • Varetagelse af arkitektvirksomhedernes interesser i uddannelsespolitiske spørgsmål.


Vi har løbende dialog med medlemsvirksomhederne, repræsentanter for øvrige relevante organisationer, myndigheder, uddannelsesinstitutioner og efteruddannelsesudbydere for at sikre overensstemmelse mellem kompetencebehov og kompetenceudviklingsmuligheder samt varetage virksomhedernes interesser over for øvrige parter.

Arbejdet indenfor kompetenceområdet er forankret i Kompetenceudvalget.

Læs mere i menuen til venstre.


Kommentarer (0)

Log ind på MIT DANSKE ARK for at skrive din kommentar. Alle kommentarer vises her på siden. Mail til DANSKE ARK sendes til info@danskeark.dk


Printed 21 okt 2016 fra http://www.danskeark.dk/Medlemsservice/Kompetence.aspx

Kontakt

Lene EspersenDirektør, cand.oecon.
mail 
le@danskeark.dk
tel  32 83 05 01
tel  23 27 69 26