Kommende arrangementer

For at fremme medlemmernes internationale interesse tager DANSKE ARK forskellige initiativer i Danmark og på udenlandske markeder.

Initiativer som fx fælles eksportfremstød på udvalgte markeder med målrettede temaer, "omvendte fremstød" med delegationsbesøg i Danmark med medlemsmøder om aktuelle temaer, lande markedsområder m.v.

Formålet med arrangementerne er at skabe kontakter til potentielle udenlandske samarbejdpartnere samt ved arrangementer i Danmark at informere om aktuelle temaer.

Se kommende arrangementer til venstre i menuen.

Siden senest redigeret af pt den 2010-11-16


Printed 25 maj 2015 fra http://www.danskeark.dk/Medlemsservice/Internationalt/Kommende-arrangementer.aspx

Kontakt

Lene Espersen
Lene EspersenDirektør, cand.oecon.
mail 
le@danskeark.dk
tel  32 83 05 01
tel  23 27 69 26