FAQ

Hvordan afregner jeg moms på en opgave jeg har haft i Norge?

Svar: DANSKE ARK har etableret en hotlineaftale med Deloitte, hvor du kan få gratis svar på denne type spørgsmål. Aftalen finder du på DANSKE ARKs hjemmeside her

Vi har fået en mindre opgave i Sverige og kunne godt tænke os at høre noget om hvilke krav der stilles?

Svar: Vi foreslå, at du i første omgang skaffer et eksemplar af ABK 09. Den kan bestilles hos Svensk Byggtjänst www.byggtjanst.se og koster ca. 100,00 danske kr. Med hensyn til yderligere information, kan DANSKE ARK bidrage med svenske standardkontrakter. Ligesom vi også kan bistå jer med at søge samarbejdspartnere i Sverige. 

Vi har fået en byggeopgave i de Forenede Arabiske Emirater og vil gerne høre noget om kontraktforholdene der, før vi starter?

Svar: DANSKE ARK har en hotlineaftale med stor international advokatvirksomhed, som bl.a. dækker Mellemøsten. Aftalen, som du kan finde på DANSKE ARKs hjemmeside her, betyder, at DANSKE ARKs medlemmer kan få rådgivning til et vist niveau - gratis. 

Vi er en mindre arkitektvirksomhed som har tænkt at forsøge at arbejde internationalt – hvor kan DANSKE ARK hjælpe os?

Svar: Vi kan bl.a. rådgive jer om markedsstrategi, samarbejdsmuligheder, muligheder for assistance fra Eksportrådet under Udenrigsministeriet, herunder ”Eksportforberedelsesprogrammet” som er gratis for mindre og mellemstore virksomheder. 

Vi har fået en opgave i Norge, men har ikke været på det norske marked før. Hvad gør vi?

Svar: Hvis I ikke har været på det norske marked før, foreslår jeg, at I til at starte med gennemføre jeres første byggeri med en lokal partner. På den måde slipper I i første omgang for dyre etableringsomkostninger, ligesom I også får ”billigere” erfaringer på det norske marked. I kan så under byggeprocessen, undersøge om I vil blive på det norske marked, hvad der kræves, etablering etc. DANSKE ARK bistår jer gerne i søgning af norsk samarbejdspartner samt med yderligere materiale som ydelsesbeskrivelse, honorarbetingelser, kontraktforhold etc. 

Vi har hørt, at DANSKE ARK gennemfører forskellige eksportfremstød i udlandet. Vi er interesseret i fremstød i Skandinavien. Hvordan kommer vi betragtning?

Svar: DANSKE ARK markedsfører normalt fremstødene på Nyhedsbrevet, men hvis du skriver til mig, vil jeg sørge for, at du får invitationerne hver gang vi planlægger at gøre noget på det skandinaviske marked. 

Vi er interesseret i det canadiske marked og søger informationsmateriale og potentiel samarbejdspartner i Canada?

Svar: Som medlem af DANSKE ARK har du adgang til tre markedsrapporter om Canada. (Se her.) Af disse har DANSKE ARK i samarbejde med Eksportrådet under Udenrigsministeriet udarbejdet en mere uddybende rapport. Rapporten kan give dig svar på mange spørgsmål om det canadiske marked og vejlede dig gennem de første tiltag. DANSKE ARK har desuden via samarbejdet med Eksportrådet i Udenrigsministeriet og Deloitte adgang til aktuelle – og løbende opdateret markedsrapport af Canada.

Med hensyn til søgning af samarbejdspartner i Canada har DANSKE ARK et tæt samarbejde det det danske generalkonsulat i Toronto og DANSKE ARKs canadiske søsterorganisation ”Architecture Canada RAIC | IRAC” og søger gerne derigennem samarbejdspartner for jer i Canada. Det er vigtigt for mig at vide hvor i Canada I søger?  

Vi skal udstationere nogle folk til Kina. Hvad gør vi med hensyn til skatten på de udstationerede?

Svar: Disse spørgsmål I kan få svar på via DANSKE ARKs aftale med Deloitte. Aftalen finder du på DANSKE ARKs hjemmeside her. Bemærk at du ved henvendelsen skal henvise til medlemskab af DANSKE ARK. 

Vi er en virksomhed der er blevet indbudt til at deltage i en konkurrence i Bayen i Tyskland, og dertil stilles der krav til erfaring, registrering, virksomhedens CVR etc.?

Svar: Som medlem af DANSKE ARK kan vi udstede en virksomhedserklæring på tysk som bekræfter din og din virksomheds erfaringsgrundlag – vi vil fremsende erklæringen hurtigst muligt. Vi vil endvidere foreslå, at du får udarbejdet en bekræftet og godkendt engelsk oversættelse af dit eksamensbevis fra en af de to danske arkitektskoler (Århus eller København), et selskabscertifikat på engelsk fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (koster normalt 500 kr.) samt en erklæring fra SKAT om, at din virksomhed er momspligtig i Danmark (denne erklæring er gratis).

De nævnte dokumenter plejer at række. Hvis du har behov for yderligere er du altid velkommen til at kontakte mig. 

Siden senest redigeret af Ulla Michael den 2011-03-16


Printed 22 okt 2016 fra http://www.danskeark.dk/Medlemsservice/Internationalt/FAQ.aspx

Kontakt

Lars Emil KraghChefkonsulent, forretningsudvikling
mail 
lek@danskeark.dk
tel  32 83 05 10
tel  51 67 15 54