FAQ - Ofte stillede spørgsmål

DANSKE ARK rådgiver medlemmerne i mange forskellige spørgsmål. Herunder viser vi en håndfuld eksempler på de svar vi giver. Er du tilknyttet en medlemsvirksomhed kan du finde mange flere spørgsmål og svar under de enkelte hovedområder i sektionen SERVICE TIL MEDLEMMER

Spørgmål: "Kan arbejdsgiveren vælge at holde helt lukket mellem jul og nytår?"

Svar: Ja, men der gælder stadig et varsel på 1 mdr. Endvidere skal arbejdsgiver sikre sig, at medarbejderen gemmer den nødvendige restferie. I modsatfald skal arbejdsgiveren som udgangspunkt betale fuld løn selvom al ferie er afholdt.

Spørgsmål: Vi er en mindre arkitektvirksomhed som har tænkt at forsøge at arbejde internationalt – hvor kan DANSKE ARK hjælpe os?

Svar: Vi kan bl.a. rådgive jer om markedsstrategi, samarbejdsmuligheder, muligheder for assistance fra Eksportrådet under Udenrigsministeriet, herunder ”Eksportforberedelsesprogrammet” som er gratis for mindre og mellemstore virksomheder. 

Spørgsmål: Dækker min professionelle ansvarsforsikring ved konkurs?

Svar: Der er ingen lovkrav herom. Men i samarbejdsaftalen med Tryg har DANSKE ARK som de formentlig eneste i Danmark sikret at der udstedes en gratis ophørsdækning hvis der i et konkursbo ikke er midler til at betale for en dækning i den aftalte ansvarsperiode - for forbrugere 10 år, for øvrige typisk de 5 år efter ABR 89. Det gør det også lettere at komme tilbage til samme bygherre hvis den konkursramte får mulighed for at starte nyt firma. 

Spørgsmål: Vi skal i gang med medarbejderudviklingssamtaler (MUS), men mangler værktøjer til dette. Kan DANSKE ARK hjælpe?

Svar: DANSKE ARK stiller en række MUS værktøjer til rådighed for medlemmerne. MUS materialet består af en MUS vejledning, et samtaleskema samt et konklusionsskema.

Spørgsmål: Kan en bygherre bare hæve en kontrakt?

Svar: Medmindre der foreligger misligholdelse fra arkitekten, kan kontrakten ikke bare hæves. Klienten kan efter omstændighederne standse en opgave i henhold til ABR 89, pkt. 7.2, men skal i så fald betale for udført arbejde, godtgøre arkitekten de udgifter han har i forbindelse med standsningen og arkitekten kan – ligeledes efter omstændighederne kræve at blive stillet som om opgaven var blevet udført, dvs. få godtgjort sin tabte fortjeneste. 

Siden senest redigeret af pkj den 2010-12-08

Kommentarer (0)

Log ind på MIT DANSKE ARK for at skrive din kommentar. Alle kommentarer vises her på siden. Mail til DANSKE ARK sendes til info@danskeark.dk


Printed 27 sep 2016 fra http://www.danskeark.dk/Medlemsservice/FAQ-intro-til-alle-omraader-Ofte-stillede-spoergsmaal.aspx