Vejledning i brug af Checklist for Due Diligence i forhold til Global Compacts principper

Arkitektvirksomheder, hvis bygherrer bruger Suppliers’ Declaration som værktøj, kan anbefale bygherren at foretage en due diligence af Suppliers’ Declaration.

En due diligence indebærer, at arkitekten på vegne af bygherren afdækker, om forholdene på byggepladserne og omkring materialeproduktionen er i overensstemmelse med Global Compacts principper og hermed Suppliers’ Declaration.

DANSKE ARK anbefaler, at arkitekten i første omgang tilbyder bygherren at gøre denne due diligence til en del af byggepladstilsynet. Dette vil typisk kun være relevant for byggeprojekter i udviklingslande eller i ikke demokratiske lande.

Due diligence af byggeprojekter i forhold til Global Compacts principper bør foretages stikprøvevis og ikke ved hvert tilsyn.

Såfremt arkitektvirksomheden påtager sig at gennemføre en due diligence skal omfang og vederlag aftales. 

icon word  Her er en tjekliste, som arkitektvirksomheden kan formidle til sin bygherre eller selv benytte som skabelon for due diligence.

Ved større byggesager kan tjeklisten bruges til tilsyn med hver underleverandør i entreprisen. Ved mindre byggesager kan tilsynet samles, hvor det i noterne beskrives, i hvilken del af entreprisen at eventuelle mangler finder sted.

Siden senest redigeret af um den 2012-06-19

Kommentarer (0)

Log ind på MIT DANSKE ARK for at skrive din kommentar. Alle kommentarer vises her på siden. Mail til DANSKE ARK sendes til info@danskeark.dk


Printed 22 okt 2016 fra http://www.danskeark.dk/Medlemsservice/Baeredygtighed/Virksomhedens-samfundsansvar/Due_Diligence.aspx

Kontakt

Peter Andreas SattrupChefkonsulent, bæredygtighed
mail 
pas@danskeark.dk
tel  32 83 05 15
tel  26 36 38 12