Anvisning til bæredygtig projektering

Dette redskab er udviklet af DANSKE ARK og skal medvirke til, at danske arkitektvirksomheder kan gå i front med en præcis metodik for gennemførelsen af bæredygtige byggerier i ind- og udland, i samarbejde med andre rådgivere og ikke mindst bygherren.

Arkitekten er særligt uddannet til at varetage de menneskelige, de æstetiske og de funktionelle aspekter i planlægning og byggeri sammen med arkitektur, økonomi, tid, teknik og miljø. I kraft af sin gennemgående funktion, fra den første skitse til aflevering af byggeriet i hele sagsforløbet, kan arkitekten påtage sig rollen som miljøprojekterende, miljøleder og koordinator og gennemføre bæredygtig projektering.

Metoden består i:

  • først at foretage en screening af den konkrete byggeopgaves miljøpåvirkninger vha. bilag A
  • dernæst i at etablere en plan med opstilling og prioritering af målsætninger for reduktioner vha. bilag B
  • dernæst forslag til virkemidler/strategier med støtte fra bilag C
  • for så igennem projekteringen løbende at tjekke, om virkemidlerne opfylder målsætningerne og bliver indarbejdet efter forskrifterne, i en detaljeringsgrad og stigende kompleksitet, der fuldstændigt følger den gængse projektering.

Virkemidler/strategier betegner de tiltag, der gennemføres for at regulere miljøpåvirkninger, så definerede mål for miljøeffekter opnås.

Metoden har til formål at sikre miljømæssigt optimale resultater inden for givne rammer af et byggeprojekt, rammer som bygherren sætter, og det handler om at dokumentere, at miljøhensyn er integreret i projekteringen.

Essensen af bæredygtig projektering er derfor at udvikle en projekteringsmetodik og dokumentationspraksis, der acceptabelt og selvfølgeligt kan integreres i den daglige projekteringspraksis.

-------------

Materialet er udarbejdet af Bæredygtighedsudvalget med Hanne Vinkel og Mikael Koch som ansvarlige og Vibeke Grupe Larsen som konsulent.

Siden senest redigeret af um den 2013-06-12

Kommentarer (0)

Log ind på MIT DANSKE ARK for at skrive din kommentar. Alle kommentarer vises her på siden. Mail til DANSKE ARK sendes til info@danskeark.dk


Printed 24 okt 2016 fra http://www.danskeark.dk/Medlemsservice/Baeredygtighed/Baeredygtig-projektering.aspx

Kontakt

Peter Andreas SattrupChefkonsulent, bæredygtighed
mail 
pas@danskeark.dk
tel  32 83 05 15
tel  26 36 38 12