ZENI arkitekter a/s

20130129T154241VUC-sonderborg.jpg
ZENI arkitekter a/s
VUC Sønderborg | Årets byggeri 2012 | Sønderborg kommunes Arkitekturpris 2012
20130129T154730Abena.jpg
ZENI arkitekter a/s
ABENA domicil | Aabenraa kommunes Arkitekturpris 2011
20130129T154500VUC-haderslev.jpg
ZENI arkitekter a/s
VUC Haderslev
Om  ZENI arkitekter a/s

ZENI arkitekter udfører arkitekt- og totalrådgivningsydelser på landsplan. Tegnestuen arbejder med et bredt spekter af rådgivningsopgaver, med hovedvægten lagt på opgaver for stat, amter, kommuner, almene bolig-selskaber og private bygherrer. ZENI arkitekter har en bred faglig erfaring og kompetence indenfor nybyggeri, renovering, overordnet strukturel planlægning, og byplanlægning – fra program og ideudvikling til
fagtilsyn og byggeledelse.

Tegnestuen er placeret i Aabenraa, og vores faste medarbejderstab er et højt engageret og veluddannet team, der består af arkitekter, bygningskonstruktører og indretningsarkitekter.
Vi holder os opdateret med de nyeste tendenser ved at deltage i studieture i ind- og udland og gennem fagligt relevante kurser og deltagelse i konkurrencer.

Hver opgave har sin egen unikke udformning. Vi finder, at den arkitektoniske indsats altid har samme omdrejningspunkt – at møde opgaven med empati og lydhørhed. Helt afgørende for opgavens løsning fra analyse til færdigt projekt er det tætte samarbejde med bygherre og bruger.
Vi starter processen med at analysere opgavens forudsætninger og finder projektets bærende ide. Ideen videreføres og raffineres gennem en udviklingsfase og en detaljeret projekteringsfase.
Vi sikrer i den afsluttende fase, at materialer og håndværk har den kvalitet og udførelse, som er opgavens intention. Vi arbejder ud fra opgavens økonomiske forudsætninger, der opfyldes igennem hele processen.

 
Arbejdsområder
+ Boliger
+ Byplanlægning og byrum
+ Bæredygtighed
+ Design og produktudvikling
+ Detailhandel
+ Forsyningsvirksomhed og miljøanlæg
+ Hotel, restaurant m.v.
+ Håndværk og industri
+ Indretning
+ Institutioner for børn og unge
+ Kontor og administration
+ Kultur og kirke
+ Landbrug
+ Landskab og haver
+ Ombygning, Restaurering og byfornyelse
+ Sport og fritid
+ Sundhed
+ Tilstandsrapporter og energimærkning
+ Transport
+ Undervisning

Kontakt

ZENI arkitekter a/s
Rådhusgade 6
6200  Aabenraa
tel  74620369
Mobil  40800515
fax   73620088
E-mail 
Ordinær

Personer

+ Indehavere/
ansvarlig ledelse
Beskæftigede i alt:  10

Printed 21 okt 2016 fra http://www.danskeark.dk/Medlemsindex/Companies/ZENI-arkitekter-as.aspx