White arkitekter A/S

White Arkitekter A/S - Den Franske Have
White arkitekter A/S

Den Franske Have

White Arkitekter A/S - Højvang Miljølaboratorium
White arkitekter A/S

Højvang Miljølaboratorium

White Arkitekter A/S - Kanten
White arkitekter A/S

Kanten

White Arkitekter  A/S - Kanten
White arkitekter A/S

Kanten

Kong Haralds Park
White arkitekter A/S

Kong Haralds Park

White Arkitekter A/S - Søparken
White arkitekter A/S

Søparken

Om  White arkitekter A/S

 

Kontakt

White arkitekter A/S
Vestre Kaj 2, 1.
4700  Næstved
tel  55 70 10 10
fax   55 77 91 10
E-mail 

FILIALER

+ White arkitekter København
+ White Arkitekter Holeby

Personer

+ Indehavere/
ansvarlig ledelse
Beskæftigede i alt:  55

Printed 23 maj 2015 fra http://www.danskeark.dk/Medlemsindex/Companies/White-arkitekter-AS.aspx