Specifikke spørgsmål vedr. etablering og drift af egen virksomhed

Når man etablerer egen arkitektvirksomhed er der ofte behov for en omfattende fagspecifik bistand, som ikke kan fås i de offentlige servicetilbud.

DANSKE ARK har på dette område udgivet en stort antal publikationer og tilbyder herudover medlemsvirksomhederne en lang række services inden for det økonomiske og juridiske område. En meget stor del heraf er også tilgængelige her på DANSKE ARKs hjemmeside. Nærmere om DANSKE ARKs publikationerne under dette afsnit her på hjemmesiden. De fleste publikationer sælges til alle, normalt med lavere pris for medlemmer af DANSKE ARK.

Udover den service DANSKE ARK yder direkte har DANSKE ARK indgået samarbejdsaftale med Tryg om obligatorisk tegning af professionel ansvarsforsikring. Forsikringen tegnes på meget favorable økonomiske vilkår og tilbyder som den eneste medlemmerne og dermed indirekte bygherrerne en forsikringsdækning der også opretholdes efter virksomhedslukning uanset om det sker på normal vis eller ved konkurs. Mange bygherrer lægger meget stor vægt på denne sikkerhed. For kollektivt at kunne markedsføre denne sikkerhed skal samtlige DANSKE ARK medlemmer være tilsluttet forsikringsordningen.

Herudover har DANSKE ARK og Tryg indgået aftale om meget store medlemsrabatter på andre erhvervs- og privatforsikringer. Tegning af disse er frivilligt for medlemmerne. Læs mere under afsnittet Ansvarsforsikring - medlemmer.

Siden senest redigeret af tm den 2011-01-13


Printed 22 okt 2016 fra http://www.danskeark.dk/Medlemsfordele/Etablering-af-egen-virksomhed/Specifikke-spoergsmaal.aspx

Kontakt

Paul K. JeppesenChefkonsulent, cand.scient.pol.
mail 
pkj@danskeark.dk
tel  32 83 05 08