Forhold til A-kasse og organisatorisk tilhørsforhold

Arbejdsløshedskasserne for ansatte forsikrer også selvstændige erhvervsdrivende. De fleste A-kasser tilbyder denne ydelse til selvstændige, der hvis de var lønmodtager med samme uddannelse, var hjemmehørende i A-kassen.

Arbejdsløshedskassen for selvstændige, ASE www.ase.dk har dog i modsætning til de traditionelle A-kasser for lønmodtagere mange års erfaring med de selvstændiges særlige vilkår. ASE organiserer i dag også lønmodtagere, så man kan blive i ASE hvis det går galt. ASE tilbyder også tillægsforsikringer til dagpengene.

Organisatorisk tilhørsforhold

Selvstændige, der ønsker virksomheden tilknyttet DANSKE ARK, behøver i modsætning til tidligere ikke at være medlem andre steder. Indehavere af DANSKE ARK-virksomheder vælger således helt frit om de vil være medlem af andre arkitektorganisationer, hvorfor kontingentsystemerne også fungerer helt uafhængigt af hinanden.
 
Gennem tiden har der desværre verseret en række misforståelser om optagelseskriterierne til DANSKE ARK. Efter de seneste ændringer er fakta er i dag:

Alle akademiske arkitekter, bygningskonstruktører, bachelor arkitekter og civilingeniører i arkitektur og design, der driver egen arkitektvirksomhed, kan tilslutte virksomheden til DANSKE ARK. Man behøver hverken være arbejdsgiver eller stor for at tilmeldes DANSKE ARK. En treidiedel af DANSKE ARKs medlemmer har ingen ansatte, og halvdelen har under 1 mio. kr. i årlig honorarindtægt. For disse er DANSKE ARK en vigtig erhvervs- og serviceorganisation. DANSKE ARK har som den eneste danske erhvervsorganisation for arkitektvirksomheder mere end 45 års erfaring med rådgivning af og interessevaretagelse for små som store arkitektvirksomheder.

Indmeldelsesproceduren er hurtig og effektiv. Fra DANSKE ARK modtager de korrekt udfyldte papirer går der sjældent mere end få dage før medlemskab og obligatorisk forsikring er på plads.
Man hænger ikke på medlemskabet hvis virksomheden lukkes. Udmeldelse sker samtidigt med virksomhedens lukning. I andre situationer gælder almindelige udmeldelsesvarsler. Der betales ingen indskud ved hverken indmeldelse eller genindmeldelse. Det er derfor ikke dyrt at være medlem af DANSKE ARK – for mange overstiger de økonomiske fordele langt kontingentudgiften. Alene den fordelagtige forsikringsordning mere end opvejer kontingentbesparelsen for mange nyindmeldte virksomheder, hvortil kommer adgangen til hele DANSKE ARKs serviceapparat og bedre forsikringsvilkår med gratis 5-års ophørsdækning.

Som medlemmer af DANSKE ARK optages private, rådgivende arkitektvirksomheder. Det er en forudsætning for medlemskabet at der i virksomhedens daglige, ansvarlige ledelse indgår mindst en person, der er uddannet akademiske arkitekt, bygningskonstruktør, bachelor arkitekt eller civilingeniør i arkitektur og design og som har været heltidsbeskæftiget med arkitektarbejde i mindst fem år, heraf mindst to år som selvstændig eller ansvarlig leder.

Virksomheder ledet af personer med én af ovennævnte uddannelser, hvor personen IKKE opfylder de anciennitetsmæssige betingelser for at kunne tilslutte virksomheden til DANSKE ARK, er berettiget til optagelse i DANSKE ARKs associeringsordning.

Medlemskab forudsætter ikke at de pågældende personer skal være fuldtidsbeskæftigede i virksomheden. Mange medlemsvirksomheder er i kortere eller længere tid blevet ledet af personer, der i en opstartfase med egen virksomhed vælger at opretholde en deltidsansættelse eller af undervisere, der sideløbende driver egen virksomhed.

Siden senest redigeret af tm den 2011-01-13


Printed 01 okt 2016 fra http://www.danskeark.dk/Medlemsfordele/Etablering-af-egen-virksomhed/A-kasse-og-organisatorisk-tilhoer.aspx

Kontakt

Paul K. JeppesenChefkonsulent, cand.scient.pol.
mail 
pkj@danskeark.dk
tel  32 83 05 08