Gratis ophørsdækning

Når en DANSKE ARK-virksomhed lukker – oftest ved pensionering, men nu og da også grundet manglende indtjening – etableres der en gratis ophørsdækning, der gælder fem år frem med samme dækning og selvrisiko som den udgående forsikring. Med andre ord, ingen ekstra udgifter når indtjeningen forsvinder. Selv i konkurssituationer, hvor alle forpligtelser bortfalder efter lovgivningen, er der dækning.

Dermed er den gratis ophørsdækning også til fordel for bygherren, der sikres at ansvaret er dækket selvom virksomheden lukker. Den gratis ophørsdækning har ligeledes en stor betydning for bygherrens valg af arkitektvirksomhed.

Siden senest redigeret af pkj den 2011-01-13


Printed 21 okt 2016 fra http://www.danskeark.dk/Medlemsfordele/Ansvarsforsikring-medlemmer/Gratis-ophoersdaekning.aspx

Kontakt

Paul K. JeppesenChefkonsulent, cand.scient.pol.
mail 
pkj@danskeark.dk
tel  32 83 05 08